Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XIII plenum Krajowej Rady PZD - 23.05.2017


W dniu 24 maja br. w Warszawie odbędzie się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Wśród najważniejszych tematów, jakie będą podejmowane znajduje się statut PZD, skargi i zażalenia dotyczące przede wszystkim przestrzegania prawa w Związku i ogrodach oraz tegoroczne obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Potrzeba nowelizacji statutu wynika z nowych zapisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, które muszą zostać wprowadzone do statutów wszystkich organizacji podlegających tej ustawie. Związek musi więc dokonać odpowiedniej zmiany statutu do 20 maja 2018 roku. Prezydium KR podjęło już wstępne prace organizacyjne i koncepcyjne w zakresie wdrożenia tej nowelizacji. Przyjęto w szczególności, że - oprócz dostosowania statutu do nowych rozwiązań ustawowych - należy również udoskonalić obowiązujące obecnie rozwiązania i zmodyfikować statut także w zakresie nie objętym nowelizacją. Podczas zaplanowanego na dzień 24 maja br. posiedzenia Krajowej Rady PZD zostanie wybrana specjalna komisja statutowa, która będzie pracowała nad konkretnymi rozwiązaniami. Rozpoczną się również szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w zakresie zagadnień wymagających nowej regulacji.

Ponadto członkowie KR PZD omawiać będą temat skarg i zażaleń, jakie wpływają do PZD. Są to m.in. zgłoszone nieprawidłowości, niezgodne ze statutem i regulaminem działania zarządu lub działkowców oraz sąsiedzkie spory. Temat ten był już przedstawiany podczas narady prezesów i dyrektorów biur, która odbyła się w kwietniu br, jednak z uwagi na rangę problemu i powtarzającą się problematykę, temat będzie przedmiotem najbliższych obrad plenum.

Na zakończenie członkowie KR PZD omówią przygotowania i realizację jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego. Inauguracja obchodów odbędzie się  w najstarszym ogrodzie w Polsce, w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim w dniu 1 lipca 2017 roku.

AH

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio