Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Postępowania roszczeniowe wobec ROD "Tamel" w Tarnowie - 22.05.2017

Komunikat Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie w sprawie postępowań roszczeniowych wobec Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tamel” w Tarnowie.

W związku z pojawiającymi się artykułami prasowymi dotyczącymi sytuacji działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Tamel” w Tarnowie, Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie niniejszym informuje co następuje.

Prawdą jest, iż wobec Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tamel” w Tarnowie toczą się postępowania administracyjne w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz spadkobierców osób fizycznych, od których wywłaszczono teren z przeznaczeniem pod budowę Osiedla Kasprowicza w Tarnowie.

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie czynnie uczestniczy w każdym z trwających postępowań administracyjnych. Od negatywnych dla działkowców i Związku decyzji wydawanych przez organ I instancji ( w tej sytuacji Starostę Tarnowskiego), OZM PZD w Krakowie składa odwołania do organu II instancji (Wojewody Małopolskiego) kwestionując całość wydanych rozstrzygnięć również w zakresie orzeczenia o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości. W przypadkach prawem przewidzianych, z inicjatywy OZM PZD w Krakowie, wszczynane są również postępowania sądowo – administracyjne.

Zwrócić należy uwagę, że w decyzjach orzekających o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, w przypadku Rodzinnych Ogrodów Działkowych, organ administracji publicznej jest zobligowany do ustalenia odszkodowania dla działkowców i odtworzenia ogrodu, co wynika z art 26 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pomimo powyższych uregulowań prawnych, Okręgowy Zarząd Małopolski nadal będzie podejmował działania w celu utrzymania części obszaru Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tamel” w Tarnowie objętego postępowaniami zwrotowymi, w obecnym miejscu.

Będziemy kwestionować niekorzystne dla nas rozstrzygnięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie działania podejmowane przez OZM PZD w Krakowie chronią interesy działkowców i Związku.

Mamy nadzieje, iż nasze wysiłki przyniosą oczekiwany rezultat, a działkowcy nadal będą mogli korzystać ze swoich działek w dotychczasowym miejscu.

Okręgowy Zarząd Małopolski
Polskiego Związku Działkowców
w Krakowie

Kraków, dnia 18 maja 2017 roku

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio