Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Miasto Poznań za rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 19.05.2017

Poznańscy działkowcy  użytkujący działki na terenie Miasta Poznania otrzymają wsparcie dla dalszego rozwoju infrastruktury swoich ogrodów.Obradująca 16  maja  br. Rada Miasta Poznania  podjęła niemal jednomyślnie uchwałę o wspieraniu rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta.  Korzystając z zapisów art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zagwarantowano wspieranie dalszego rozwoju  infrastruktury ogrodów dotacjami w wysokości  do 70% wartości zadania inwestycyjnego, w kwocie nie większej niż 50 000 zł dla jednego ogrodu. Ogród będzie mógł ubiegać się o dotację nie częściej niż raz na 5 lat. Dotacje będą mogły być przyznawane na  zadania wpisujące się w strategię Miasta dotyczącą rozwoju obszarów zielonych oraz mające znaczenie dla poprawy warunków korzystania z działek przez samych działkowców a także dla lokalnej społeczności,  zgodnie z ideą ogrodów otwartych. Przewiduje się m.in. dofinansowanie budowy placów zabaw, modernizacji Domów Działkowca, urządzania terenów rekreacyjnych, ale także tak ważnych  zadań jak oświetlenie ogrodów, remonty sieci energetycznych i wodociągowych i inne.  Przyznane dotacje muszą być rozliczone do 30 listopada w roku objętym dotacją.

Wniosek o przyjęcie uchwały wspomagającej ogrody  został przygotowany przez Prezydenta Poznania a opracowany i przedstawiony Radzie przez Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej  i Rolnictwa Urzędu Miasta Panią Joannę Jajus.  Przed  skierowaniem go pod obrady Rady Miasta został jednomyślnie zaopiniowany przez Komisję  Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej oraz  przez Komisję  Budżetu i Finansów  oraz Nadzoru Właścicielskiego. W obradach obu komisji jak  również w obradach Rady Miasta uczestniczyli przedstawiciele ogrodów działkowych, a w ich imieniu  składali wnioski przyjęcie uchwały i dziękowali za okazane wsparcie prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa i wiceprezes OZ PZD Jerzy Kucznerowicz.

I na koniec najważniejsza informacja, że Miasto Poznań na wsparcie ogrodów przewidziało w swoim budżecie na 2017 r.  kwotę 250 000 zł , o którą będą mogły ubiegać się wszystkie rodzinne ogrody działkowe z terenu Miasta Poznania. W najbliższym czasie Okręg zorganizuje wspólnie z przedstawicielami Miasta naradę prezesów poznańskich ROD, w czasie której zostaną omówione szczegółowe  zasady wnioskowania i rozliczania dotacji.

W imieniu działkowców poznańskich ogrodów składam serdeczne podziękowania dla  Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Poznania i pracowników Urzędu Miasta za przygotowanie i przyjęcie uchwały dającej pozytywny impuls do dalszego rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Mam również nadzieję, że za przykładem Poznania pójdą także samorządy pozostałych miast Wielkopolski i całego kraju.

 

dr Zdzisław Śliwa
prezes OZ PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio