Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Podtapianie ROD "Wspólna Praca" w Zawierciu - 16.05.2017

Problem podtapiania terenu ogrodów działkowych zgłosił Zarząd ROD "Wspólna Praca" w Zawierciu, przesyłając między innymi poniższe zdjęcia dokumentujące powstały problem. W sąsiedztwie ROD oraz firm znajdujących się w zawierciańskiej Strefie Aktywności Gospodarczej powstało rozlewisko wodne, które w przeciągu ostatnich kilku miesięcy stale się powiększa, w wyniku czego woda zaczęła przedostawać się na teren ROD, podtapiając kilkanaście działek.

Jak wskazuje Zarząd ROD "Wspólna Praca" problem jest poważny, ponieważ rozlewisko stale się powiększa, co może spowodować większe zniszczenia na terenie ROD. Zaraz po interwencji Zarządu ROD, na terenie ogrodów odbyła się wizja lokalna z udziałem PZD oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Zawiercie. Na wizji ustalono, że przyczyną powstałego problemu mogła być likwidacja rowu odwadniającego, który znajdował się na terenie na którym obecnie firmy znajdujące się w strefie ekonomicznej prowadzą swoja działalność. Z relacji działkowców wynika, że kiedyś było tu tylko małe "bajoro", natomiast teraz powstało wielkie rozlewisko wodne o pow. około 1 ha, na którym pojawiły się już nawet zwierzęta. Z ustaleń w czasie wizji wynikło, że Urząd Miasta wyjaśni stan sprawy odwodnienia tego terenu, dzięki czemu będzie można podjąć kolejne kroki.

Tymczasem woda stanowi duże zagrożenie, przede wszystkim dla mienia działkowców które znajduje się na działkach, bowiem na kilku woda praktycznie nie znika. Działkowcy są rozgoryczeni sytuacją ponieważ nie mogą normalnie użytkować swoich działek. W wyniku podtopienia zniszczona została roślinność na działkach oraz uszkodzone zostały altany. Problemem zainteresowała się także lokalna prasa, na stronie portalu Dziennika zachodniego i zawierciańskie.pl pojawiły się stosowne reportaże.

W celu rozwiązania problemu w połowie kwietnia odbyło się kolejne spotkanie, tym razem z udziałem Prezydenta Miasta Zawiercie, PZD oraz przedstawicieli firm, które także borykają się z przedmiotowym problemem. W czasie dyskusji ustalono, że przez teren działki gminnej zostanie poprowadzony kanał odwadniający, którym zostanie wyprowadzona woda z powstałego rozlewiska. Miasto Zawiercie ma przyjąć na siebie realizację oraz koszty takiego zadania, co rozwiąże problem zalewania terenu ROD. Niestety zadania nie da się wykonać w bardzo krótkim czasie, co niestety wiąże się z koniecznością uzbrojenia w cierpliwość. Liczymy na szybkie działania Miasta w tym kierunku i zażegnanie powstałego problemu.

Mateusz Macianty - St. inspektor ds. terenowo - prawnych

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio