Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zmniejszenie liczby roszczeń do gruntów świętokrzyskich ROD sukcesem PZD - 16.05.2017

Postępowania sądowe związane z roszczeniami byłych właścicieli i spadkobierców byłych właścicieli do gruntów zajętych obecnie przez rodzinne ogrody działkowe, stanowią aktualnie ogromny problem, spędzający niejednemu działkowcowi sen z powiek. W województwie świętokrzyskim jeszcze do niedawna takich postępowań było całkiem sporo. Na ewentualne zwroty gruntów narażeni byli działkowcy z niektórych Ogrodów ze stolicy województwa – Kielc, a także z Ostrowca Świętokrzyskiego. To właśnie gruntów ROD położonych w tych miastach dotyczyły wszystkie postępowania toczące się w Okręgu Świętokrzyskim. Jeszcze dwa lata temu ilość postępowań wynosiła 13 aktywnych spraw dotyczących łącznie11,9881 hektarówterenów i 359 działek rodzinnych. Oznacza to, że prawie 400 działkowych rodzin żyło w niepewności co do ewentualnej przyszłości działek, które niejednokrotnie użytkowane były przez nie od kilkudziesięciu lat.

Każde z powyższych postępowań obsługiwane jest przez przedstawicieli Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach. Na obecny moment rzeczą wartą odnotowania i podkreślenia jest fakt znacznego zmniejszenia się liczby roszczeń do gruntów w Świętokrzyskiem. W ostatnich miesiącach wiele z postępowań zakończyło się ostatecznymi i prawomocnymi orzeczeniami, pozytywnymi dla rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Pozwoliło to na zmniejszenie stanu roszczeń do gruntów świętokrzyskich ROD o.....blisko 50%. Aktualnie aktywnych postępowań w tym zakresie toczy się już jedynie 7 i swym zasięgiem obejmują one obecnie7 hektarów gruntów i 220 działek rodzinnych na obszarze całego województwa. Skala zagrożenia uległa więc znacznemu zmniejszeniu. Jest to niewątpliwy sukces przedstawicieli Okręgu Świętokrzyskiego, na który złożyło się wiele czynników – dobre przygotowanie merytoryczne, aktywne, stałe uczestnictwo we wszystkich postępowaniach na każdym z ich etapów czy też ścisła współpraca z podmiotami również zainteresowanymi w sprawach jak Urzędy Miast czy Gmin. Cenna była również pomoc zarządów objętych roszczeniami ROD, które służyły swoją wiedzą dotyczącą historii Ogrodów i procesów ich tworzenia na tychże gruntach. Teraz pozostaje dołożyć wszelkich starań, aby pozostałe postępowania także zakończyły się pozytywnie dla działkowców i ROD.

 Anna Ślusarczyk

Inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.