Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Częstochowscy Prezesi ROD spotkali się z władzami miasta - 16.05.2017


Częstochowscy Prezesi ROD w sprawie odpadów komunalnych.

W dniu 11 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie spotkali się Prezesi ogrodów Częstochowy w sprawie gospodarki opadami z władzami Miasta. Urząd Miasta reprezentował Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Andrzej Szczerba oraz radny Tomasz Kot. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Dyrektor Z. Kalinowski. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Okręgu dzięki wydatnej pomocy radnego Dariusza Kapinosa, który przewodniczył spotkaniu.

Prezes Okręgu Andrzej Wosik witając zebranych Prezesów i zaproszonych gości zaapelował do władz miasta o nie podnoszenie opłat za wywóz odpadów komunalnych z terenów ROD Częstochowy. Stwierdził, że działający od kilku lat system sprawdził się i w 80 % ogrody są z tej formy odbioru odpadów zadowolone tym bardziej, że wprowadzona została zasada wywozu odpadów na telefon. Prezes podkreślił że również ustawienie w pobliżu terenów ogrodów kontenerów na odpady zielone przyczyniło się do zmniejszenia ilości wywożonych odpadów komunalnych z ogrodów.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Andrzej Szczerba przedstawił nową strukturę wydziału, który zajmuje się od 1 kwietnia gospodarką odpadami w Częstochowie - dotyczy ona składania deklaracji na odbiór odpadów i zgłaszania dodatkowych usług komunalnych na rzecz ROD.
W dyskusji Prezesi ROD podnieśli między innymi sprawy dotyczące:
1. Przekazania nowego kontaktu w sprawie zamawiania dodatkowych usług w ROD po dokonanej reorganizacji.
2. Możliwość podstawienia kontenerów na odpady budowlane na potrzeby działkowców w ramach usługi bezpłatnej.
3. Możliwość zgłoszenia selektywnej zbiórki odpadów w ROD.
4. Zasad korzystania z profesjonalnej rębarki zakupionej na potrzeby CzPK przez ROD.
5. Przeprowadzenie szeroko rozumianej akcji edukacyjnej dla ROD.
6. Możliwość wycinki części lasu przyległego do ogrodu i związanych z tego powodu zagrożeniami dla ROD.
7. Rozpatrzenie możliwości dokonywania opłat za bezpośredni wywóz odpadów z ogrodu , a nie ryczałt na cały rok.

Dyrektor CzPK zapewnił, o przesłaniu do Okręgu projektu nowej lokalizacji kontenerów na odpady zielone, których jest obecnie w Częstochowie 40. Poinformował, że wszystkie indywidualne sprawy zostały zapisane i w ciągu tygodnia postara się przekazać informację do zainteresowanych ROD oraz Okręgu. Ponadto uznał, za zasadne wyprodukowanie specjalnie dla ogrodów ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska na zakończenie poinformował że do Okręgu zostanie przekazana informacja w sprawie nowych kontaktów do Urzędu Miasta w sprawie zgłaszania wywozów oraz innych usług komunalnych na rzecz ROD. Ponadto potwierdził, że utrzymane zostały dotychczasowe stawki za wywóz odpadów komunalnych z terenów ROD.
Na zakończenie narady Prezes Andrzej Wosik podziękował uczestnikom spotkania za udział i dyskusję.
Opracował: Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio