Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Nie powinna Pani dawać wiary osobom, którym nie podobają się przepisy regulaminu ogrodowego" - 12.05.2017

                                                                                              Szanowna Pani

                                                                                              Joanna Mucha

                                                                                              Poseł RP

 

Ze zdumieniem i zdziwieniem czytam że Pani skierowała pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa donosząc o rzekomych uchybieniach w stosowaniu prawa działkowego.

Piszę do Pani jako jeden z członków PZD mający działkę od 1986 r. w ROD „PRZY TORZE” w Łodzi.

W moim ogrodzie nie występuje zjawisko całorocznego zamieszkiwania w altanach, ani też budownictwa ponadnormatywnego. W okresie pozostawania członkiem PZD wiem że te dwa zjawiska były i są zwalczane. Władze związku od krajowych po ogrodowe uczulają na ten problem.

 Na szkoleniach w publicystyce związkowej zjawisko to jest piętnowane. Władze związkowe zobowiązują organy ogrodowe do reagowania na te przypadki.

Słyszałem o przypadkach łamania zakazu budowy altan ponadnormatywnych, zamieszkiwania w domkach działkowych. Słyszałem o przypadkach braku reakcji na te uchybienia prawne ze strony zarządów ogrodu.

Między innymi jedną z przyczyn wystąpienia ze struktur PZD niektórych ogrodów jest niechęć stosowania się do ww przepisów.

  To o tym co się dzieje w ogrodach które wystąpiły ze struktur PZD powinna się Pani zainteresować.

Powinna Pani zainteresować się opieszałością w działaniach inspektorów budowlanych w przypadkach zgłoszenia budowy altan ponadnormatywnych.

Powinna się Pani zainteresować przypadkami meldowania przez niektóre władze lokalne osób podających jak adres zamieszkania ogród działkowy.

Powinna się Pani zainteresować działaniami w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, który

jest zwolennikiem meldowania na działce.

Nie powinna Pani dawać wiary osobom którym przepisy regulaminu ogrodowego nie podobają się.

W okresie członkostwa w PZD spotkałem się z użytkownikami działek, którzy krytykowali regulamin w zakresie zagospodarowania działki, twierdząc że są to przepisy nieżyciowe, krępujące swobodę przebywania na niej, „koszarowe”, itp.

Na przykład nie podobał im się przepis o wysokości żywopłotu. Jeden metr wysokości to dla nich za mało. Dopiero argumentacja że wyższy żywopłot zacienia działkę sąsiada, nie pozwala na wzrost warzywom, trawie przy wyższym żywopłocie przekonywał ich do sensowności przepisu.

Podobnie przepisy ustalające odległości od granicy działki sadzenia krzewów, drzewek owocowych.

Analogicznie przepisy dotyczące wysokości krzewów i drzew owocowych.

A do niektórych docierała dopiero argumentacja typu: „Czy chciałbyś aby żywopłot, drzewa sąsiada zacieniały Ci działkę?”.

Przepraszam, że odniosę się do Pani jako do posła RP i zapytam czym zajmuje się Pani w Sejmie jak  nie stanowieniem prawa ustalającego reguły życia społecznego.

Prawo to w wielu przypadkach nie wszystkim się podoba, a szczególnie osobom mającym wybujałe „ego”.

Ogrody działkowe zrzeszone w PZD cieszą się nieustającą popularnością. Twierdzę tak z perspektywy naszego ogrodu. Dowodem na to jest fakt że od powstania ogrodu w 1968r., nie zdarzyło się aby jakaś działka była wolna, nie miała użytkownika. W ciągu roku zmienia się od 5 do 10 użytkowników działek. Na zwalniane działki natychmiast znajdują się chętni.

Pani tymczasem w swoich działaniach poselskich w sprawach zawiązku, daje posłuch osobom niechętnym naszej organizacji, naszym zasadom organizacyjnym, regulaminowi, dołącza do grono  osób nieprzychylnych, chcących mu zaszkodzić.

 

                                               Załączam pozdrowienia i życzenia sukcesów na niwie poselskiej!

 

Łódż, 09.05.2017r.

                                                                                                                      Antoni Gieczewski

 

Do wiadomości:

  1. OZŁ PZD
  2. KR PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.