Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. usuwania azbestu w ROD - 12.05.2017

Samorządy rozpoczęły kolejną edycję programu usuwania azbestu. Polska zobowiązała się, że do 2032 roku całkowicie się go pozbędzie ze swojego terenu. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku do właściwego Urzędu Gminy.

Powiat Ostrowski już po raz ósmy zachęca swoich mieszkańców do wzięcia udziału w programie. Skierowany jest on m.in. do działkowców uprawnionych do korzystania z działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym na podstawie prawa do działki i tytułu do gospodarowania nieruchomością.

Wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Gminy, na terenie której znajduje się budynek. W zgłoszeniu należy podać m.in. numer działki, szacunkową ilość odpadów.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Górna granica finansowania, to 6 tys. zł.

Nabór zgłoszeń do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” trwa od 5 maja do 9 czerwca. Informacje o zasadach realizacji programu, niezbędne formularze są dostępne w każdym Urzędzie Gminy. Natomiast do 30 czerwca można składać wnioski w urzędach powiatu pilskiego.

Program współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz lokalnych samorządów.

Azbest był wykorzystywany w Polsce głównie przy produkcji płyt eternitowych, które z czasem podlegają erozji i stają się bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi.

Oddychanie powietrzem zawierającym włókna azbestu może powodować pylicę azbestową, raka płuc, oskrzeli. Rozwój tych chorób trwa nawet kilkanaście lat. Dlatego azbestu nie można usuwać, czy składować „na własną rękę”, zajmują się tym specjalistyczne firmy, które mają także obowiązek zagospodarować niebezpieczny materiał i unieszkodliwiać go na wskazanych składowiskach.

Program usuwania azbestu jest realizowany w całym kraju. Informacje na temat terminów składania wniosków można uzyskać w lokalnych Urzędach Gmin, biuletynach samorządowych, na stronach internetowych samorządów.

Prosimy także Zarządy Ogrodów Działkowych, aby wiadomości o terminie składania wniosków zamieściły na tablicach informacyjnych na terenie swoich ogrodów.

Krajowa Rada PZD

 

12 maj 2017 r.

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.