Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poseł Iwona Arent popiera starania PZD o dotacje unijne - 05.05.2017

Rozwój i modernizacja ogrodów to priorytet działań wszystkich struktur OZ. Bez wątpienia środki unijne mogłyby stać się nieocenionym wsparciem w modernizacji i ekologizacji ROD. Programów unijnych jest dużo, jednak takich, z których może skorzystać PZD – niewiele. Na lata 2014-2020 przyznano Polsce w sumie 82,5 mld euro na unijne dotacje. Na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) wsparcie z funduszy strukturalnych może być przyznawane w ramach tzw. regionalnych programów operacyjnych (RPO). W każdym województwie to organy samorządu województwa określają obszary działania i zasady korzystania z funduszy. W związku z tym, iż w województwie warmińsko-mazurskim ubieganie się o pozyskanie środków unijnych przez struktury PZD jest znacząco utrudnione w porównaniu do innych regionów kraju, pani poseł Iwona Arent zdecydowała się na oficjalne wystąpienie do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Gustawa Brzezina z prośbą o informację, czy istnieje możliwość dopisania do regulaminu podziału środków unijnych także organów PZD. Dzięki tej zmianie, struktury PZD okręgu warmińsko-mazurskiego mogłyby uczestniczyć w ogłaszanych konkursach i składać wnioski o dofinansowania w ramach oferowanych programów operacyjnych np. dotyczących infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, itp.

 W załączniku pismo poseł Iwony Arent do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik plikowy do pobrania

s-02.pdf

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio