Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Rzecznikiem w Lesznie - 05.05.2017

26 kwietnia b.r. gościł w Lesznie Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich z promocją publikacji poświęconej wsparciu osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Po spotkaniu w Ratuszu o godzinie 11:30 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie otwarte, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. W spotkaniu m. in. uczestniczył prezes Kolegium Prezesów powiatu leszczyńskiego, a jednocześnie prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Leszczynko” w Lesznie Henryk GAWŁOWSKI, a także prezes czterech rodzinnych ogrodów działkowych w Lesznie.

Reprezentant ROD nawiązując do pism Pana Adama BODNARA skierowanych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób zamieszkujących na działkach zapytał, co obecnie myśli o tych problemach, których rozwiązanie zgodnie z sugestiami zawartymi w w/w pismach skutkowałoby zmianami w zapisach aktualnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


Pan Adam BODNAR odpowiadając na pytanie stwierdził, że został źle zrozumiany i pisząc te pisma miał na celu wzbudzenie zainteresowania losem bezdomnych i ubogich ludzi i na pewno nie popierał działań ignorujących obowiązujące przepisy.

 

Henryk Gawłowski

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.