Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

100 tys. dotacji dla ogrodów w Stalowej Woli - 05.05.2017

PZD wspiera od lat modernizację i remont  infrastruktury ogrodowej.   Przyłączanie w ogrodach sieci energetycznej i wodociągowej,  montaż nowych ogrodzeń, bram i furtek, budowa parkingów i placów zabaw to tylko niektóre z inwestycji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, które finansowane są ze środków ogrodów, Okręgowych Zarządów, oraz Krajowej Rady PZD. Niestety potrzeb jest wiele i z każdym rokiem pojawiają się nowe, zaś środki na ten cel są ograniczone. Wkład miast w inwestycje realizowane w ogrodach był dotychczas znikomy, jednak ten trend z roku na rok zmienia się. Coraz więcej miast zauważa pozytywny wpływ ogrodów na społeczeństwo. Dzieje się tak za sprawą aktywności, jaką wykazują w tej dziedzinie prezesi okręgowych zarządów i ROD. Działacze PZD wykorzystują każdą okazję do spotkań z burmistrzami, starostami czy radnymi, jak choćby podczas walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, imprez organizowanych przez zarządy ROD jak Dni Działkowca i innych wydarzeń ogrodowych, by mówić o potrzebach działkowców i ogrodów, a także by przekonywać do udzielenia dotacji celowych na ten cel z budżetów gminnych.

Dwa lata temu rozpoczęliśmy starania, by nawiązać współpracę z władzami miasta i prezydentem Stalowej Woli. Dość szybko udało nam się przekonać prezydenta Stalowej Woli do udzielenia tak potrzebnego finansowego wsparcia dla inwestycji w ogrodach. Tym bardziej, że podobne dotacje celowe udzielają też sąsiadujące samorządy Tarnobrzegu i Nowej Dęby – mówi kierownik Delegatury OZ PZD w Tarnobrzegu Aneta Komada. W zeszłym roku Stalowa Wola po raz pierwszy udzieliła dotacji celowych dla sześciu ogrodów PZD w Stalowej Woli. W sumie było ok. 80 tys. złotych. Pierwszy rok współpracy zarządów ROD z miastem okazał się bardzo udany, a ilość złożonych wniosków o dofinansowanie znacznie przekroczyła możliwości budżetu miasta, dlatego w tym roku kwota dofinansowania została zwiększona. Dofinansowanie można otrzymać do: budowy i modernizacji sieci wodnej i elektrycznej, zakupu pomp, budowy i modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych oraz zakupu kostki brukowej, a także budowy i modernizacji ogrodzeń ROD.

W 2017 roku dofinansowanie z gminy wynosić będzie ok. 25 zł na jedną działkę w ogrodzie. Im większy ogród, tym większa dotacja, ale i większe potrzeby. – Kwota ta jest dzielona ze względu na ilość działek w ogrodzie, bo jest to najbardziej sprawiedliwy podział, jednak w przypadku małych ogrodów wnioski o dofinansowania mogą być rozpatrywane indywidualnie, tak by także te mniejsze ogrody mogły sukcesywnie i bezproblemowo modernizować swoją infrastrukturę – wyjaśnia kierownik Delegatury w Tarnobrzegu.

Zarządy ROD mogą ubiegać się o gminne dotacje na podstawie art. 17 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, który stanowi, że warunkiem otrzymania dotacji na inwestycję jest pozytywny  jej wpływ na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy ona dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Zdobycie dotacji celowych z budżetu gminy jest naprawdę możliwe. Jednak jak pokazują przykłady z Suwałk, czy Stalowej Woli, by władze samorządów dostrzegły potrzeby ogrodów, potrzeba wiele rozmów i zabiegów. To dlatego tak ważna jest aktywność w tej dziedzinie zarządów ROD i działkowców.

AH

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.