Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

70-lecie ROD im. Maciejowice w Szczecinie - 04.05.2017

W odświętnych nastrojach przystąpili działkowcy z ROD im. Maciejowice do swoich statutowych obowiązków, bo zanim rozpoczęli świętowanie okazałego jubileuszu 70 lecia istnienia tego ogrodu w centrum Szczecina, odbyli doroczne, Walne Zebranie Sprawozdawcze. Obserwatorem zebrania z ramienia Okręgowego Zarządu PZD, a zarazem wnikliwym recenzentem był sam Prezes, mgr Tadeusz Jarzębak. W stylowej sali Cafe Continental działkowcy podsumowali 2016 rok, ocenili pracę Zarządu ROD, dzielili się  wnioskami wytyczając  najbliższą  przyszłość  ogrodu  zlokalizowanego u zbiegu ulic Kordeckiego, Sikorskiego, Boh. Warszawy oraz  przy ul. Kasprzaka.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu ROD za 2016 roku, jak również plan pracy na rok bieżący przedstawił zebranym Prezes ROD im. Maciejowice Pan Jan Jabłoński. O efektach pracy Zarządu i prawidłowości podejmowanych decyzji z  pozytywnym akcentem wypowiedziała się  w swojej ocenie Komisja Rewizyjna, w osobie jej przewodniczącego Pana Marka Cupryjaka. Działkowcy z zadowoleniem przyjęli te dobre informacje, wyrażając swoją  pełną  akceptację dla działalności statutowych organów ROD w jednogłośnych głosowaniach.

Wysoką ocenę i to nie z racji jubileuszowej atmosfery panującej na zebraniu wystawił działkowcom i ich Zarządowi Prezes OZ PZD w Szczecinie Pan Tadeusz Jarzębak. W swoim wystąpieniu podkreślił przejrzystość dokumentacji, bardzo dobre gospodarowanie powierzonym mieniem, trafione inicjatywy, z uznaniem odniósł się też do dodatniego wyniku finansowego ogrodu.

„Jako, że nie po raz pierwszy oceniam działalność statutową w tym ROD, z największą  przyjemnością potwierdzam , iż niezmiennie, od wielu już lat, prowadzone tam zarządzanie jest na najwyższym poziomie. Szczere gratulacje przekazuję z tego tytułu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i oddanym, dobrej sprawie działkowcom”, podsumował Pan Prezes Jarzębak.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego rozpoczęło się świętowanie Jubileuszu 70 lecia ROD im. Maciejowice w Szczecinie.

Był hymn działkowców, należna pamięć o tych, co przez dziesięciolecia budowali pomyślność ogrodu, w okolicznościowych wystąpieniach podkreślano dobrodziejstwo Ustawy o ROD z 2013 roku i pilną potrzebę jeszcze silniejszego jednoczenia sił w obronie żywotnych interesów działkowców oraz odpierania niesprawiedliwych ocen kierowanych pod adresem organów statutowych PZD.

„Chcemy bez obaw patrzeć w przyszłość i z radością pielęgnować nasze ogródki działkowe, bo ta ziemia gromadzi trud, historię, pokoleniowe tradycje i dobrosąsiedzkie relacje, mówił w swoim wystąpieniu prowadzący uroczystości Piotr Baranowski. Podstawą do istnienia ogrodów jest mocny fundament PZD, zbudowany mądrością krajowych i regionalnych władz stowarzyszenia ogrodowego oraz siłą i chęcią trwania nas działkowców w zgodnej rodzinie”.

Za długoletnią działalność na rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce władze krajowe, w osobie  Prezesa Krajowej Rady Pana Eugeniusza Kondrackiego uhonorowały ROD im. Maciejowice okazałym dyplomem i pucharem. Prezenty z Warszawy wręczył Pan Prezes Tadeusz Jarzębak, pierwszy wiceprezes Krajowej Rady PZD, dołączając także okolicznościowy dyplom i puchar przyznany przez OZ PZD.

Wyróżniający się w pracy społecznej działkowcy uhonorowani zostali odznakami PZD i listami gratulacyjnymi.

 

Dostojne grono wyróżnionych zaszczycił też działkowiec – senior, liczący sobie 96 lat Pan Józef Twardowski, którego pasja działkowa rozpoczęła się w 1952 roku, a dziś rodzinne tradycje kontynuują córka z zięciem.

Przy obiadowym stole, sympatycznym rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Oby czas, który przed nami też można było kiedyś przywoływać z łezką w oku…   

Działkowcy – Jubilaci z ROD im. Maciejowice w Szczecinie serdecznie dziękują za liczne wyrazy sympatii, pozdrawiają i życzą wszelkiej pomyślności wszystkim polskim działkowcom!  

P. Baranowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.