Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebrania sprawozdawcze - 27.04.2017

Walne zebrania sprawozdawcze w ROD powinny się odbyć do 15 maja. Jak wynika z informacji przekazywanych przez okręgi przeprowadzono je już w ponad połowie ogrodów, a największe natężenie zebrań dopiero przed nami. Podczas narady prezesów i dyrektorów biur okręgów, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia br. dokonano wstępnej oceny odbywających się walnych zebrań sprawozdawczych. Oceniano przygotowania zarządów ROD przeprowadzenia walnych zebrań oraz przebieg i wyniki tych zebrań, które już się odbyły. Dotychczas przeprowadzone zebrania wypełniły obowiązki statutowe i przyniosły spodziewane efekty, poza jednym, w którym sprzeczka pomiędzy zwaśnionymi działkowcami uniemożliwiła zarówno przyjęcie sprawozdań, jak i niezbędnych uchwał. Zarządy ROD przygotowywały zebrania w oparciu o wytyczne i wzory druków przygotowanych przez Krajową Rade PZD oraz we współpracy z wyznaczonym przez okręg członkiem zespołu do obsługi walnych zebrań, co pozwoliło na prawidłowe przygotowanie projektów uchwał oraz materiałów sprawozdawczych.

Frekwencja na zebraniach była podobna jak w poprzednich latach, atmosfera spokojna. Podczas zebrań działkowcy poruszali najważniejsze dla funkcjonowania ROD tematy: problem wywozu śmieci z ROD, zadania inwestycyjne i remontowe oraz pozyskiwanie środków na ich realizację, bezpieczeństwo w ogrodzie, dewastacje, niszczenie mienia przez dzikie zwierzęta, nowe zasady wycinki drzew, przestrzeganie obowiązujących przepisów, właściwe zagospodarowanie działek oraz ogrodowe dni działkowca połączone z jubileuszem 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Na niektórych zebraniach pojawiały się postulaty w stosunku do okręgów i Krajowej Rady, które miałyby wpłynąć na poprawę funkcjonowania ogrodów. Od okręgów oczekiwano głównie dofinansowania prowadzonych inwestycji czy też pomocy w rozstrzyganiu konfliktów ogrodowych, a od KR wprowadzenia statutowej możliwości  stosowania przez zarządy ROD środków dyscyplinarnych wobec działkowców nieprzestrzegających obowiązujących przepisów oraz dalszej skutecznej obrony praw działkowców, ogrodów i Związku. W tym roku wyjątkowo ważna okazała się rola osób obsługujących walne zebrania, które przedstawiały również sytuację, jaka się wytworzyła wokół ogrodów działkowych i Związku oraz zagrożeń z tego wynikających. Na wielu zebraniach działkowcy, mimo ciągłego publikowania informacji w mediach związkowych, nie byli świadomi aktualnej sytuacji i wynikających z niej zagrożeń.

ZRS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.