Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o ogrodach działkowych. - 21.04.2017

Prezesi Okręgowych Zarządów PZD w Pile - Marian Praczyk, Kaliszu - Jerzy Wdowczyk i Poznaniu -Zdzisław Śliwa spotkali się  12 kwietnia z  Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofią Szalczyk, by rozmawiać o problemach ogrodnictwa działkowego w Wielkopolsce. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Przewodniczącej Sejmiku Waldemar Witkowski, który jest działkowcem w naszym stowarzyszeniu i aktywnie wspiera jego działalność.  Rozwój ogrodów działkowych, inwestycje w ogrodach, poszukiwanie środków na ich prowadzenia ale także problemy związane z budownictwem ponadnormatywnym i zamieszkiwaniem na ogrodach były głównymi tematami rozmowy. Prezesi Okręgowych Zarządów przedstawili Pani Przewodniczącej ocenę funkcjonowania ogrodnictwa działkowego po uchwaleniu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Doświadczenia zebrane w ostatnich latach wskazują, że ustawa dobrze chroni prawa działkowców i jest pozytywnie odbierana przez większość z nich. Niepokoić jednak mogą próby negowania zapisów ustawy przez niektórych parlamentarzystów i Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy występując w interesie zgłaszających się do nich działkowców próbują podważać istniejące prawo. Musimy im uzmysławiać, że jest to wąska grupa zdeterminowanych osób, którzy posługując się niesprawdzonymi  wiadomościami a często także zwykłymi kłamstwami usiłują wytworzyć przekonanie, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest niekonstytucyjna, a Polski Związek Działkowców powinien być rozwiązany. Pomagają im w przekazywaniu takiego obrazu stowarzyszenia ogrodowego nierzetelne media, dla których liczy się przede wszystkim sensacyjność doniesienia a nie prawda…

Jest szczególnie ważne, by na każdym szczeblu władzy samorządowej i politycznej przedstawiać prawdziwy obraz dokonań naszej organizacji. Prawda o naszej działalności jest diametralnie inna niż próbują ją kreować przeciwnicy Związku. Dlatego też podczas rozmowy z Panią Przewodniczącą ustalaliśmy sposoby prezentowania prawdziwego obrazu wielkopolskich ogrodów i działalności największego stowarzyszenia prowadzącego ogrody działkowe którym jest Polski Związek Działkowców. Okazją ku temu są obchodzone jubileusze takie jak:  120 – lecie polskiego ogrodnictwa działkowego,  czy 90-lecie powstania pierwszej organizacji zrzeszającej polskich działkowców  - Związku Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczpospolitej Polski. Pojawiła się szansa, by szerzej omówić w niedalekiej przyszłości na  forum Sejmiku Wielkopolskiego  osiągniecia i problemy wielkopolskich ogrodów oraz zastanowić się nad ich rolą w kształtowaniu środowiska. Dostrzeżono też szansę zwiększenia możliwości pozyskiwania środków finansowych z WFOŚ i GW tak, by mogły z nich korzystać poszczególne ogrody działkowe chcące poprawiać warunki funkcjonowania i umiejętnie wpisujące się w przyjęte programy regionalne i środowiskowe.

Pani Przewodnicząca i jej Zastępca przychylnie odnieśli się do przedstawianych problemów i zapewnili o woli wspierania dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Ustalono program wspólnych działań, które pomogą osiągnąć założone cele. Spotkanie zakończyło się wzajemnym złożeniem życzeń świątecznych dla radnych Sejmiku i działkowców.  

Zdzisław Śliwa
Prezes OZ PZD w Poznaniu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio