Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne Zebranie w ROD "Związkowiec" w Żarach - 19.04.2017

W Żarach, które liczą blisko 38 tys. mieszkańców funkcjonuje 13 rodzinnych ogrodów działkowych, na których uprawia działki ponad 2400 rodzin działkowych. O dobrej współpracy między działkowcami i władzami miasta świadczy, że w każdym walnym zebraniu w ogrodach uczestniczyła Pani Danuta Madej- Burmistrz Żar.
W sobotę 08.04.2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD ,,Związkowiec’’ w Żarach. Zebranie otworzyła prezes ogrodu -Pani Dorota Węgrzyn, która powitała gości i uczestników zebrania. W zebraniu uczestniczyli prezes OZ PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński, członek OZ Pan Jan Karpiński oraz przedstawiciel KPP w Żarach.
Pani Danuta Madej dokonała podsumowania współpracy Urzędu Miasta z ogrodami działkowymi w ubiegłym roku jak również współudziału ogrodów w rozwoju społeczno-gospodarczym Miasta. Podkreśliła, że dobra współpraca była okazją do zorganizowania w ubiegłym roku Okręgowych Dni Działkowca, przeprowadzenia konkursu ,,Piękno ROD’’, konkursu fotograficznego ,,Lato na działce’’, oraz akcji ,,Drzewko za makulaturę’’. Oświadczyła, że to dzięki ogrodom działkowym zostanie przeprowadzona rewitalizacja drugiej części parku, na którym odbywają się lokalne imprezy, w których chętnie uczestniczą ogrody działkowe. Pani Burmistrz przedstawiła plan dalszej współpracy z ogrodami działkowymi omawiając program konkursów i akcji. Zebrani działkowcy mieli okazję zapytać i skierować swoje uwagi do Burmistrz Miasta.
Przedstawicielka policji st. sierż. Monika Wąsowicz omówiła sprawy bezpieczeństwa w ogrodach działkowych. Szczególną uwagę zwróciła na zabezpieczenie altan i sprzętu przed kradzieżą i włamaniem. Zachęciła do korzystania z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie można zaznaczać najbardziej niebezpieczne miejsca. Sprawę ataków medialnych na Związek przedstawił Jan Karpiński członek OZ.
Prezes OZ Pan Marian Pasiński omówił sytuację w Związku,
• W kilku zdaniach dokonał oceny powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek. Podkreślił, iż Ogrody żarskie zostały ocenione bardzo wysoko, jednakże również w nich znalazły się elementy, które należało by poprawić,
• Przypomniał z jakimi problemami Związek borykał się w roku ubiegłym oraz jakie zadania zaplanowano na najbliższe miesiące,
• Przypomniał, że ogrodnictwo działkowe na ziemiach polskich istnieje od 120 lat i w związku z tym, w trakcie roku na szczeblu krajowym i okręgowym PZD zaplanowane są różne uroczystości jubileuszowe,
• Oświadczył, iż najważniejszym wyzwaniem jakie stoi przed wszystkimi strukturami Polskiego Związku Działkowców jest obrona praw i unormowań wynikających z ustawy o ROD, która zaczyna być podważana przez różne środowiska. Stwierdził, że tak jak w latach poprzednich, w świadomości społecznej, próbuje się budować, za pośrednictwem mediów publicznych, negatywny obraz Polskiego Związku Działkowców i przepisów na podstawie których funkcjonują ogrody. Ataki medialne nie powinny zostać bez reakcji wszystkich struktur PZD,
• Przypomniał też Apel KR PZD do struktur i działkowców o bezwzględne przestrzeganie prawa w rodzinnych ogrodach działkowych, by nie dawać przeciwnikom ogrodów w miastach powodów i pretekstów do atakowania Związku i działkowców.
Na koniec swojego wystąpienia wszystkim działkowcom złożył świąteczne życzenia.
Odczytane i przyjęte zostało stanowisko w sprawie ataków medialnych. Zebrani działkowcy wysłuchali i przyjęli sprawozdania Zarządu i Komisji rewizyjnej, plan pracy i preliminarze finansowe na 2017 r. Przegłosowane i przyjęte zostały wszystkie przedstawione uchwały.

Jan Karpiński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio