Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Budowa nowej infrastruktury w ROD dzięki wsparciu ze strony PZD - 19.04.2017

Zaczęła się wiosna i wraz z nią widzimy postępujące prace na Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W Toruniu na terenie ROD „Elana” trwa wykonanie sieci wodociągowej. W listopadzie 2016 roku odbył się przetarg na inwestycję pt.: Budowa wodociągu na terenie Rodzinnego Działkowego nr 6, Rogówko gmina Lubicz. W drodze przetargu wybrano firmę, która zgodnie z umową rozpoczęła budowę wodociągu w grudniu 2016 roku.

Potrzeby ROD są ogromne i wiąże się to z wysokimi nakładami finansowymi. Niemniej jednak Walne Zebrania w rod coraz częściej podejmują decyzję o realizacji zadań z zakresu budowy nowej lub modernizacji istniejącej  infrastruktury ogrodowej. Działkowcy mają większą świadomość, że wraz z pomocą Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, wykonanie tych zadań jest realne do zrealizowania. Bez wątpienia użytkownikom działek brak wody na terenie ogrodów najbardziej doskwiera w trakcie upalnego i suchego  lata. Dlatego doprowadzenie wody jest niezbędne w celu pełnego i racjonalnego funkcjonowania ogrodów. Dzięki temu działkowcy nie muszą się martwić o uprawę warzyw i owoców w czasie nawet najstraszniejszej suszy. Nie bez znaczenia jest również to, że w czasie upałów dzieci mogą korzystać z zabaw w basenach, pod czujnym okiem swoich rodziców.

Rodzinne Ogrody Działkowe Okręgu Toruńsko - Włocławskiego stowarzyszone w Polskim Związku Działkowców rozwijają i unowocześniają się dzięki wsparciu finansowemu z Okręgowego Zarządu jak również możliwości korzystania z funduszu samopomocowego, pozostającego w gestii Krajowej Rady PZD.

W związku z tym, że priorytetem jest wyposażenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sieci energetyczne i wodociągowe, Zarządy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 30% wartości inwestycji. Z takiego przywileju skorzystał w ubiegłym roku między innymi Rodzinny Ogród Działkowy „Elana” w Toruniu. Jest to jeden z największych ogrodów w Okręgu Toruńsko – Włocławskim Polskiego Związku Działkowców, liczący 1253 działki, natomiast sektor objęty budową nowej instalacji ma 403 działki. Na budowę nowej sieci wodociągowej, której to koszt opiewa na ponad 524.000,00 złotych, ogród otrzymał 140 000,00 zł bezzwrotnej dotacji. Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców jest niezmiernie dumny, iż przyczynia się do poprawy komfortu działkowców i może współtworzyć nowoczesną infrastrukturę ogrodową, przy olbrzymim wkładzie finansowym samych działkowców. Tego typu rozwiązanie, a więc bycie częścią jednego wielkiego Stowarzyszenia Ogrodowego jakim jest PZD, pozwala na ciągły rozwój ogrodnictwa działkowego, które w tym roku świętuje jubileusz 120–lecia.

Tegorocznego lata działkowcy ROD „Elana”, w sposób bezpośredni odczują wsparcie otrzymane od OZ PZD, korzystając z wody na swoich działkach. Dzięki oferowanej pomocy czas spędzony na działkach staje się przyjemniejszy, co zachęca do spędzenia w nich każdej wolnej chwili.

 

Sporządziła: Lena Siemiątkowska – insp. ds. inwestycji OZ PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio