Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Zebranie Kolegium Prezesów ROD w Oławie - 14.04.2017

Na zaproszenie Przewodniczącego Kolegium Prezesów w Oławie, Prezesa ROD im. Stanisława Staszica Pana Sebastiana Hruszczaka, w dniu 11.04.2017 roku w Domu Działkowca Staszica odbyło się już III zebranie Kolegium Prezesów w roku 2017, w którym wziął udział Burmistrz Miasta Oławy Pan Tomasz Frischmann.

 

Ponieważ oławskie Kolegium Prezesów jest nowym ciałem w Oławie, Przewodniczący Kolegium przedstawił Burmistrzowi zadania i cele Kolegium tj.

  1. Wzajemna pomoc i wymiana doświadczenia w prowadzeniu ogrodów, inwestycji i remontów,
  2. Stała współpraca z władzami Miasta Oławy i Starostwa Oławskiego,
  3. Współuczestniczenie w ewentualnych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Oławy i Starostwa Oławskiego w przypadku, kiedy plany te będą bezpośrednio dotyczyły RODów,
  4. Wspólna walka z problem n/s na terenach działkowych,
  5. Rozwiązywanie problemów z utrzymaniem rowów melioracyjnych będących na terenie Ogrodów,
  6. Wspólne uczestniczenie w życiu oławskich RODów np. spotkania integracyjne, szkolenia, organizowanie konkurów itp.

 

Zaproponowano też Panu Burmistrzowi, aby podobne spotkania, odbywały się 2 razy w roku, gdzie będziemy mogli wspólnie podsumować nasze działania oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość, co spotkało się z pozytywną reakcją ze strony Burmistrza.

Przewodniczący Kolegium Prezesów poinformował też zebranych, że jesienią tego roku odbędzie się spotkanie ze Strażą Miejska w/s osób bezdomnych, które próbują zamieszkiwać na terenie działek.

 

W kolejnej części omówiliśmy kilka ważnych kwestii, które dotyczą wszystkich Ogrodów:

  1. Sprawa ścieżek rowerowo – pieszych wraz poprawą bezpieczeństwa dojścia do działek – Miasto cały czas prowadzi intensywne prace w tym zakresie, a sugestie Prezesów będą brane pod uwagę.
  2. Kwestia kosztów nieczystości stałych – Pan Burmistrz zapewnił, że w tym roku nie będzie podwyżek za wywóz nieczystości, bo takowych nie przewiduje. Prezesi przypomnieli, że w Oławie jest prawie 3 500 działek, a koszty wynoszą prawie 110 000,00 zł rocznie. Burmistrz rozumie problem, ale nie ma możliwości obniżenia kosztów za wywóz wg obecnych przepisów, ponieważ należałoby udowodnić, że działkowiec nie produkuje 30 litrów miesięcznie śmieci. Jednocześnie poinformował, że na Ogrodzie Chrobrego w tym roku będzie pilotażowy program polegający na tym, że działkowicze w okresie wiosennym i jesiennym mają zebrać w jedno miejsce różnego rodzaju gałęzie, drzewa itp. elementy, które będą przemielone na koszt miasta przez rębak, a następnie wywiezione do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać.

Jeżeli to się sprawdzi i będzie opłacalne dla Miasta, taki program zostanie wdrożony we wszystkich Ogrodach w Oławie w roku 2018.

Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że Miasto planuje w roku 2018 podstawić dwa razy w roku kontenery w tzw. zbiórce objazdowej na gabaryty komunalne. Należy też mieć na uwadze, że wchodzą nowe przepisy, które będą zobowiązywały m.in. działkowiczów do segregacji śmieci, co może też doprowadzić do tego, że przy niewłaściwej segregacji Zarządy mogą otrzymywać mandaty.

  1. Ponieważ Kolegium Prezesów w Oławie zamierza zorganizować konkurs w ogrodach oławskich na najlepiej zagospodarowaną działkę, Pan Burmistrz zapewnił, że ze swojej strony zafunduje dla zwycięscy nagrodę rzeczową.
  2. Burmistrz Miasta Oławy Pan Tomasz Frischmann zaproponował Prezesom, aby Ogrody przystąpiły do upiększania Miasta np. poprzez pomoc jesienią w sadzeniu krokusów na wyznaczone miejsca. Prezesi potwierdzili, że Ogrody pomogą w tej akcji – Burmistrz zamówi na rzecz Ogrodów 15 000 cebulek krokusów oraz udostępni odpowiednie narzędzia. Miejsca, gdzie będą dokonywane nasadzenia, zostaną nam przekazane w terminie późniejszym.

 

Po prawie godzinnym spotkaniu Pan Burmistrz zaprosił Prezesów, aby następne spotkanie z jego udziałem odbyło się w jego Biurze przy pl. Zamkowym, na co wyraziliśmy zgodę.

 

Koniec spotkania zakończył się wspólnymi życzeniami z racji przypadających Świąt Wielkiejnocy.

 

Przewodniczący Kolegium Prezesów w Oławie

Prezes Zarządu ROD im. Stanisława Staszica

Sebastian Hruszczak

 

 Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio