Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Chemik" w Grudziądzu - 14.04.2017

1 kwietnia 2017 roku, w okolicznościach pięknie rozwijającej się wiosny, odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze w rodzinnym ogrodzie działkowym „Chemik” w Grudziądzu. Otwarcia zebrania dokonała prezes zarządu ogrodu pani Ewa Czyżewska, która przywitała wszystkich przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości, wśród których był Piotr Gadzikowski członek Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców i zarazem prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD. Zarząd ogrodu na rozpoczęcie obrad zaprosił funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz Policji.

Z uwagi na brak wymaganego kworum w pierwszym terminie zebrania, czas do drugiego terminu wypełnił się pytaniami oraz dyskusją z przedstawicielami służb porządkowych miasta. Tematyka koncentrowała się wokół selektywnej zbiórki odpadów ale też i problematyki wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu.

Po przedstawieniu wszystkich wymaganych na walnym zebraniu dokumentów, działkowcy w dyskusji podejmowali temat kontunuowania zadania inwestycyjnego obejmującego wymianę sieci wodociągowej w rod. Dzięki ofiarności niektórych działkowców i zaangażowaniu członków zarządu rod udało się wykonać więcej niż zakładał to plan zadania. Uczestniczący w zebraniu bardzo pozytywnie i pochlebnie wyrażali się o tempie i jakości wykonywanych prac. Oczywiście, trafiły się też i drobne utyskiwania, że gdzieś coś trzeba poprawić. Ale to przecież normalne, że przy takich inwestycjach, szczególnie wymagających robót ziemnych, pozostają do wykonania prace dodatkowe w tym porządkowe.

Działkowcy z drobnymi wyjątkami głosów wstrzymujących się, przyjęli uchwały w tym dotyczące planu działania i preliminarza finansowego na rok 2017.

 

Opracowanie:

Bogumiła Biernacka

 

 

 


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.