Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Batalia o grunty Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława w Rogoźnie zakończona sukcesem - 11.04.2017

4 czerwca 1986 r. ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy w Rogoźnie przekazał teren na poszerzenie ogrodu działkowego. Od tego czasu PZD przekazany teren posiada w dobrej wierze. W 1994 roku stwierdzono, że na przekazanym gruncie znajduje się działka o powierzchni 1,2 ha, która jest własnością Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach. 

24 stycznia 1995 r. w wyniku rozprawy administracyjnej uzgodniono, że ówczesne władze Miasta i Gminy Rogoźno wykupią grunt, przekażą PZD w użytkowanie oraz zapewnią teren zastępczy dla OSM. 9 marca Wojewoda Pilski stwierdził nieważność decyzji dot. przekazania spornego terenu pod działki i zobowiązał miejscowy organ administracji samorządowej do wykonania zobowiązań przyjętych na rozprawie administracyjnej.

Podejmowane przez Okręgowy Zarząd PZD w Pile różnokierunkowe działania, mimo obietnic ówczesnych władz samorządowych nie doprowadziły do pozytywnych rozstrzygnięć. W kwietniu 2015 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Obornikach orzeczono opuszczenie gruntu i wydanie nieruchomości właścicielowi.

Pomimo wyroku sądowego Okręgowy Zarząd podjął dalsze działania i negocjacje z nowo wybranym  Burmistrzem Rogoźna i Prezesem Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Działania zakończyły się pomyślnie dla działkowców, bo 3 kwietnia 2017 roku Burmistrz Rogoźna podpisał z Obornicką Spółdzielnią Mieszkaniową akt notarialny na nabycie spornej działki. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Roman Szuberski Burmistrz Rogoźna, Maria Pilarska Prezes i Przemysław Świderski członek Zarządu Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, obecny był również Andrzej Skomurski Prezes ROD im. Przemysława w Rogoźnie.

Pan Burmistrz dotrzymał danego słowa i po 23 latach działkowcy mogą dalej spokojnie uprawiać swoje działki. Nie utracą prawa do 30 działek i nie utracą mienia, jakie na nich posiadają.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile oraz działkowcy z ROD im. Przemysława w Rogoźnie składają serdeczne podziękowania Panu Romanowi Szuberskiemu Burmistrzowi Rogoźna, Panu Henrykowi Janusowi Przewodniczącemu i członkom Rady Miejskiej, Pani Marii Pilarskiej Prezes OSM w Obornikach oraz pozostałym, którzy przyczynili się do pozytywnego zakończenia sprawy.

AK

  

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.