Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZ Warmińsko-Mazurskiego z Poseł Iwoną Arent - 10.04.2017

W dniu 27 marca 2017 roku na zaproszenie Pani Iwony Arent Posła RP odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Iwona Korzeniewska - Prezes ROD "Semafor" w Olsztynie oraz Czesław Wojsław - Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie.

Tematami spotkania były: aktualna sytuacja Związku, sprawy, które wymagają pilnego załatwienia, pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje w Okręgu.

Aktualną sytuację Związku omówił Czesław Wojsław - Prezes Okręgowego Zarządu.

Do najważniejszych spraw do załatwienia w Okręgu jest uporządkowanie gospodarki gruntami i przejęcie ich w użytkowanie wieczyste oraz umieszczenie tych ogrodów
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.

Jednym z trudniejszych tematów jest sprawa wygaszenia użytkowania wieczystego dla Kolei Państwowych ROD "Kopernika" w Korszach o pow. 6,5636 ha, na którym gospodaruje 214 rodzin działkowych. Starosta Kętrzyński wystąpił do Ministra Infrastruktury   lecz brak jest odpowiedzi w tej sprawie. Pani Poseł zadeklarowała pomoc w tej sprawie.

Pani Poseł wystąpi do Samorządu i Marszałka Województwa o rozważenie możliwości wpisania do regulaminu podziału środków unijnych Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego z możliwością otrzymania dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Warmii i Mazur, które realizują inwestycje: wodociągowe, kanalizacyjne, budowa studni głębinowych, hydroforni i domów działkowca.

Czesław Wojsław
Prezes Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.