Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje celowe dla ogrodów działkowych w Puławach - 07.04.2017

Uwaga Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Puławach. Prezydent Miasta Puławy ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla ogrodów działkowych. Termin nadsyłania propozycji wyznaczono pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja br. Wnioski mogą składać wyłącznie zarządy ROD lub osoby uprawnione do jego reprezentowania. Dotacje mogą być przeznaczone na modernizację infrastruktury ogrodowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niz 15 tys. na jedno zadanie, o którego ubiega się dany ROD.

Zarządy ROD mogą ubiegać się o gminne dotacje na podstawie art. 17 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, który stanowi, że warunkiem otrzymania dotacji na inwestycję jest pozytywny  jej wpływ na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy ona dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Wiele ROD może pochwalić się już sukcesem na tym polu. Dzięki gminnym dotacjom ogrody pięknieją. Za pozyskane środki można przeprowadzić najpilniejsze remonty, modernizacje infrastruktury, a także budowę nowej. Powstają instalacje świetlne, przyłącza, drogi dojazdowe czy parkingi. Wszystko po to, aby ogrody działkowe jak najlepiej służyły działkowcom i społeczeństwu. Wystarczy odrobinę kreatywności i zaradności, a za otrzymane pieniądze rzeczywiście można poprawić funkcjonowanie ROD.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjęty Uchwałą nr XXII/209/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji dostępne poniżej. 

Materiały przydatne dla Zarządów ROD znajdują się w poniższych linkach:

AH

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio