Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jak ROD XXV-lecia w Radomiu realizuje otwarty program rozwoju społecznego? - 31.03.2017

Ataki medialne na PZD poprzez audycje redaktor Anity Gargas oraz artykuły w „Gazecie Wyborczej” sprowokowały zarząd ROD im. XXXV-lecia w Radomiu do podjęcia akcji zapoznania mieszkańców miasta z inicjatywami jakie podejmuje ogród integrując społeczność ogrodową ze społecznością lokalną.

Ogród spełnia funkcje prospołeczne, oświatowe i edukacyjne, które w ustawie o ROD z 2013 roku zostały określone jako priorytety i kierunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. ROD XXV-lecia w Radomiu realizuje je poprzez współpracę ze szkołą w Sołtykowie koło Radomia, Centrum Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszeniem Niewidomych i Niedowidzących „Nadzieja”.

Akcją jaką podjęliśmy obecnie, stosując zasady „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju” ROD jest spotkanie w Klubie „Igrek” SM „Budowlani” z mieszkańcami osiedla „Planty”. Sekretarz naszego ogrodu Hanna Giełżecka omówiła krótką historię założenia ogrodu,  pokazała prowadzoną kronikę zdjęciową oraz prezentację pt: „Z kart Kalendarza Naszego Ogrodu”. W maju organizujemy spotkanie na ogrodzie, aby zaprezentować dorobek naszego ogrodu i zainteresować społeczność miasta Radomia ze środowiskiem ogrodów działkowych. Jest to pierwsze spotkanie tego rodzaju, ale widząc zainteresowanie, mamy w planach dalsze.

 

Delegatura OZM PZD

w Radomiu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio