Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uhonorowano ustępującego Prezesa ROD "Budowlani" w Nowogrodzie Bobrzańskim - 30.03.2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Budowlani” w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyło się w poniedziałek 27.03.2017r, przy wysokiej frekwencji 26% (uczestniczyło 68 osób). Zebranie miało uroczysty charakter z uwagi, że było to ostatnie zebranie, w którym jako prezes ROD uczestniczył Pan Zbigniew Majdański- człowiek, który przez wiele lat przewodniczył zarządowi ROD i który cieszy się wielkim szacunkiem pośród działkowców, władz Nowogrodu Bobrzańskiego oraz struktur okręgowych Polskiego Związku Działkowców.

Oprócz działkowców ROD „Budowlani” w zebraniu uczestniczył Prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński, Pan Paweł Mierzwiak- burmistrz Nowogrodu oraz Pan Robert Milto- przewodniczący Rady Miasta wraz z swoim zastępcą- Henrykiem Majdańskim.

Część sprawozdawcza zebrania przebiegała bardzo sprawnie i w dobrej atmosferze. Komisja Rewizyjna wystawiła zarządowi ROD pozytywną ocenę, co przyczyniło się do zatwierdzenia sprawozdań i przyjęcia planu pracy i preliminarzy finansowych. Uznano, że najważniejszymi problemami, z którymi muszą poradzić sobie działkowcy oraz zarząd ROD są kradzieże, zwierzyna leśna która niszczy uprawy, oraz zwiększająca się ilość wolnych działek.

Przyjęto stosowne uchwały dotyczące sprawozdań oraz opłat ogrodowych i opłat dotyczących inwestycji.

 

Do ustępującego prezesa kierowane były podziękowania, kwiaty i drobne upominki  od Rady Miasta, Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim i Okręgowego zarządu PZD w Zielonej Górze. Zgromadzeni działkowcy przyjęli to gromkim aplauzem, a ponadto uhonorowali ustępującego prezesa okolicznościowym pucharem oraz bukietami kwiatów. Wnioskowali także, by Panu Zbigniewowi Majdańskiemu nadąć tytuł „Honorowego Prezesa” ROD Budowlani.

Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński przekazał ustępującemu prezesowi ROD podziękowania oraz nagrodę pieniężną przyznaną przez Prezydium OZ.  

Pan Zbigniew Majdański pełnił funkcje Prezesa ROD przez ostatnich 11lat, w nagrodę za wzorowe pełnienie swoich obowiązków został uhonorowany odznaczeniami związkowymi. W roku 2015 otrzymał, na wniosek Marszałka Województwa Honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.