Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebranie w ROD "Cukrownik" w Gryficach - 30.03.2017

24 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawcze za 2016 rok ROD „Cukrownik” w Gryficach. Zebranie otworzył Prezes ROD Pan Stanisław Ciach, który powitał gości i uczestników zebrania oraz zapoznał zebranych z krótką historią 120 – lecia ogrodnictwa działkowego na terenach Polski. Zgodnie z tradycją naszego ogrodu, uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć śp. Edwarda Sokołowskiego Członka ROD „Cukrownik” w Gryficach  od 2006 roku, oraz śp. Franciszka Kaleńskiego Członka Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, Prezesa ROD „Kasprowicza” w Gryficach i śp. Danutę Rajską Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczecinie.

Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2016 rok przedstawionego przez Prezesa Pana Stanisława Ciach oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Wiceprzewodniczącą Komisji Panią Teresę Profus. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Propozycję planu pracy i planu finansowego zarządu na 2017 rok przedstawił Pan Stanisław Ciach.

Po dyskusji nad przedstawionymi propozycjami działania zarządu w 2017 roku Przewodnicząca Komisji Mandatowej Pani Sylwia Maciak  zapoznała zebranych z protokołem Komisji stwierdzającym prawidłowość obrad walnego zebrania w drugim terminie. Zebrani przyjęli 10 uchwał związanych z działalnością ogrodu w 2017 roku. Zebranie prowadził Pan Ryszard Staszak, sekretarzem zebrania był Pan Tomasz Antonyk Komisja Uchwal i Wniosków działała w składzie: p. Krzysztof Krogulecki, p. Jan Kczmarski, p. Lech Bakalarski. Komisja Mandatowa działała w składzie: p. Sylwia Maciak, p. Teresa Profus, Ewa Kustra. W zebraniu uczestniczył Członek Prezydium Zarządu Okręgowego, Dyrektor Biura Okręgu PZD w Szczecinie  Pan Tomasz Olkuski.

I Wiceprezes ROD „Cukrownik”  w Gryficach

Ryszard Staszak            

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.