Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

List Prezydium OZ Podkarpackiego w Rzeszowie do Pełnomocnika Rządu Pana Adama Lipińskiego - 30.03.2017

Rzeszów, 28 marca 2017 r.

 

Pan

Adam Lipiński

Pełnomocnik Rządu

ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Pełnomocnik Rządu

ds. Równego Traktowania

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD niniejszym informuje, iż zawarte w skierowanym do Pana piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich sformułowania dotyczące ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, nie mają żadnego potwierdzenia w stanie faktycznym. Wystąpienie RPO należy traktować wyłącznie jako jeden z elementów kampanii prowadzonej przez tę instytucję przeciwko Stowarzyszeniu Ogrodowemu PZD, działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym. Przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemy, które pojawiają się                 w trakcie wyodrębniania się ogrodów z PZD, są niezrozumiałe. Trudne do zaakceptowania jest takie postępowanie, iż wyodrębniającym się z PZD stowarzyszeniom trzeba ułatwiać proces rejestracji w KRS, natomiast w stosunku do Polskiego Związku Działkowców zwraca się uwagę na nawet najmniejsze uchybienia. Wszystkie organizacje powinny być równe wobec prawa.   

Rozwiązania zawarte w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zagwarantowały działkowcom możliwość dokonania wolnego wyboru                w przedmiocie wyodrębnienia ogrodu ze struktur Stowarzyszenia Ogrodowego PZD bądź też pozostawienia ogrodu jako jednostki organizacyjnej tegoż Stowarzyszenia.                 Z własnego doświadczenia możemy potwierdzić, że ujęty w ustawie mechanizm sprawdził się w praktyce – powstały odrębne stowarzyszenia prowadzące ogrody działkowe, jednakże zdecydowana większość ogrodów pozostała w strukturach PZD. Trudno mieć pretensje do działkowców o to, że podjęli decyzję o pozostaniu                          w ogólnopolskiej strukturze, stawiając na jej wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ogrodów działkowych.

Polski Związek Działkowców nigdy nie blokował i nie przeszkadza żadnemu ogrodowi w podjęciu decyzji o wyłączeniu się ze struktur PZD. Uważamy, że naszym obowiązkiem było i jest nadal czuwanie nad tym, aby proces ten odbywał się zgodnie             z ustawą o ROD i bez jakichkolwiek ujemnych konsekwencji dla działkowców.

Protestujemy przeciwko insynuacjom wysuwanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, ubolewając jednocześnie nad tym, że instytucja powołana do obrony interesów obywateli, uderza właśnie w nich. Zwracamy się do Pana Pełnomocnika            o w pełni obiektywne rozważenie przedstawionej sprawy.

 

Z wyrazami poważania

Prezydium OZP PZD

w Rzeszowie 

(podpisy w załączeniu)

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.