Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Leszczynko" w Lesznie - 29.03.2017

W piątek, 24 marca 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 1  odbyło się   Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Leszczynko” w Lesznie. 

W zebraniu uczestniczyli  działkowcy, członkowie PZD oraz  przedstawicielka Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu  Krystyna Knapik-Wasielewska, która w czasie oczekiwania na rozpoczęcie zebrania zapoznała  działkowców ze stanowiskiem PZD dotyczącym nielegalnego zamieszkiwania na terenie ogrodów działkowych  oraz omówiła działalność Okręgowego Zarządu PZD na przestrzeni ubiegłego 2016 roku.

Ze względu na niezadawalającą frekwencję zebranie rozpoczęło się w drugim podanym na zawiadomieniach terminie tj. o godz. 16:30.

Zebranych w auli szkoły działkowców powitał prezes Henryk Gawłowski.

Na prowadzącego zebranie wybrano wiceprezesa Wiesława Maruszę, a ten zgodnie z przyjętym przez zebranie porządkiem obrad poprosił o  odczytanie i zatwierdzenie regulaminu zebrania.  Następnie wybrano i przegłosowano składy Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Po odczytaniu sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 r. przez prezesa Henryka Gawłowskiego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Gwiaździński odczytał  sprawozdanie z działalności w 2016 r. oraz przedstawił ocenę pracy Zarządu w tym okresie. Komisja Rewizyjna Ogrodu wysoko oceniła działalność obecnego zarządu ROD „Leszczynko”.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz projekt preliminarza finansowego na  2017 r przedstawiła zebranym księgowa Janina Bartlewicz, po czym członek Komisji Mandatowej Zdzisław Matuszewski stwierdził prawomocność obrad, gdyż zgodnie 
z § 62 ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, 
są ważne  bez względu na liczbę uczestniczących  w zebraniu członków zwyczajnych.

 Wysokość opłat ogrodowych na rok 2017 r. podwyższona została o 34 zł ze względu na konieczność sporządzenia mapki zagospodarowania Ogrodu oraz podwyżki opłaty śmieciowej.

Zgromadzeni na zebraniu działkowcy  zatwierdzili  plan  remontu zewnętrznego ogrodzenia Ogrodu i wymiany siatki ogrodzeniowej na odcinku sąsiadującym z torami kolejowymi, odmalowanie pomieszczeń świetlicy ogrodowej  oraz wymianę mebli 
w części biurowej.

Dyskusja  skoncentrowała się na godzinach i porach otwierania bram Ogrodu. Dyskutanci w trakcie wymiany poglądów na ten temat doszli do  wniosku, że jakby nie było, to zawsze znajdzie się ktoś z takiego rozwiązania niezadowolony, wobec czego zatwierdzono dotychczasowy system.

Zebranie przegłosowało i zatwierdziło  wszystkie proponowane projekty uchwał, co daje Zarządowi pole do ich realizacji.

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio