Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenia okręgowych zarządów PZD - 27.03.2017

Posiedzenia okręgowych zarządów PZD w pierwszym kwartale 2017 roku poświęcone były podsumowaniu 2016 roku. Głównym punktem posiedzeń było zatwierdzenie sprawozdań: z działalności i finansowego za 2016 r. oraz przyjęcie preliminarzy finansowych i planu pracy na 2017 r.  Okręgowe komisje rewizyjne pozytywnie oceniły dokumenty, dzięki czemu okręgowe zarządy podjęły w tych sprawach stosowne uchwały, a zarazem zamknęły miniony  rok i  przygotowały się do wdrażania działań zaplanowanych na rok bieżący.

Przyznać należy, że członkowie okręgowych zarządów czynnie uczestniczą w posiedzeniach, czego dowodem jest wysoka frekwencja na posiedzeniach w Lublinie - 100%, w Śląskim 95%, w Kaliszu 94,3%  w Zielonej Górze i  Sudeckim 93%, w Poznaniu 92%.

Na posiedzeniach w 2 Okręgach uczestniczyli goście: w Poznaniu Poseł na Sejm Krzysztof Paszyk oraz zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Pan Marek Stachowiak, a we Wrocławiu Pani Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, która wręczyła Okręgowemu Zarządowi we Wrocławiu „Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Tematy najczęściej poruszane w dyskusji w większości okręgów to sprawozdanie merytoryczne i finansowe okręgowych zarządów, obowiązki wynikające z przyjętego planu pracy, ale również aktualna sytuacja działkowców, ROD i Związku powstała w wyniku ataków medialnych. Uczestnicy dyskusji uznawali, że koniecznym jest, aby temat ataków medialnych na Związek przenieść na zbliżające się walne zebrania i uświadomić członkom PZD sens ataków medialnych  i wynikających z nich niebezpieczeństw. Zobowiązani do tego  zostali wszyscy ci, którzy w ramach opracowanego planu obsługi zebrań wezmą w nich udział z ramienia OZ. Dyskutanci kładli nacisk na prawidłowe stosowanie zapisów ustawowych i przepisów wewnątrzzwiązkowych w bieżącej działalności organów ogrodowych. W katalogu najistotniejszych tematów omawianych podczas posiedzeń znalazły się także obchody jubileuszu 120–lecia ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, ze szczegółowym omówieniem planowanych działań w tym zakresie na szczeblu krajowym, ale i konieczność przeniesienia ich na poziom Okręgu i każdego ROD.

Ponadto Okręgowy Zarząd Małopolski ustalił kierunki działania dla zarządów ROD, aby zwiększyć ilość zadań inwestycyjno-remontowych w ROD. Dyskutowano o pomocy w finansowaniu tych zadań w przypadku niewystarczającej ilości środków własnych. W Pile oceniono działania OZ w zakresie roszczeń do gruntów oraz wskazano kierunki dalszego postępowania. W Świętokrzyskim uchwałą określono bardzo istotną rolę osób obsługujących walne zebrania, a w Bydgoszczy, Elblągu, Łódzkim, Małopolskim, Podlaskim, Sudeckim, Szczecinie, Pomorskim  dokooptowano nowych członków okręgowych zarządów.

Okręgowe Zarządy odniosły się do ataków medialnych na Związek podejmując stanowiska i  listy otwarte.  Ponadto w Toruńsko-Włocławskim zaapelowano do struktur i działkowców Okręgu, aby podejmowały działania wobec ataków medialnych wymierzonych przeciwko PZD. W Szczecinie, podjęto stanowisko w sprawie obrony ustawy o ROD, Apel o godne uczczenie jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz Apel o aktywne wdrażanie postanowień wynikających z powszechnego przeglądu ROD w 2016 roku.

Kolejne posiedzenia okręgowych zarządów odbędą się już maju, aby zgodnie ze statutowym obowiązkiem przyjąć zborowe sprawozdania i preliminarze  finansowe ROD.

 

ZRS

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio