Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie instruktorów SSI z województwa świętokrzyskiego - 27.03.2017

W dniu 22.03.2017 r. odbyło się Szkolenie instruktorów SSI z terenu działania Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach, w którym udział wzięło 50 osób. Pierwszą część szkolenia prowadziły dwie osoby ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział Ogrodniczy w Sandomierzu. 

Pani Małgorzata Miłek omówiła i przedstawiła najczęściej występujące choroby i szkodniki warzyw, objawy ich występowania i uszkodzenia na roślinach oraz metody mechaniczne, biologiczne i chemiczne jakimi można im zapobiegać lub zwalczać. 

Następnie Pan Łukasz Surowiec podzielił się uwagami na temat zwalczania chorób i szkodników na roślinach sadowniczych – zwrócił szczególną uwagę na progi zagrożenia, właściwy termin stosowania zabiegów i konieczność rotacji środków wraz z ich doborem do panującej temperatury otoczenia.

Uczestnicy szkolenia zadawali wykładowcom mnóstwo pytań dotyczących przede wszystkim ochrony poszczególnych gatunków, oraz zapobiegania określonym chorobom i zwalczania występujących na uprawach szkodników.
Druga część szkolenia przeprowadzona przez pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Kielcach poświęcona była właściwemu pobieraniu próbek glebowych do analizy, interpretacji otrzymanych wyników oraz uzupełniania brakujących składników pokarmowych. 

Prelegenci podkreślili, że nawożenie roślin należy prowadzić w oparciu o wyniki analiz oraz że istnieje tendencja do nadmiernego nawożenia roślin na działkach. Zwrócili także uwagę na ważną sprawę w zakresie struktury gleby, którą poprawia się przez nawożenie obornikiem, właściwe stosowanie kompostu i uprawę roślin zielonych z przeznaczeniem na nawozy.

Dyskusja w tej części szkolenia dotyczyła objawów niedoboru mikroelementów na uprawianych roślinach, uzupełniania ich braków, nawożenia dolistnego roślin i wpływu poszczególnych makro i mikroskładników na plonowanie i owocowanie uprawianych gatunków.

Należy podkreślić, że szkolenie spełniło oczekiwania uczestników – instruktorzy SSI Okręgu Świętokrzyskiego PZD dowiedzieli się o nowych metodach ochrony i nawożenia uprawianych na działkach roślin, które przydadzą się w rozpoczynającym się sezonie prac działkowych i którymi rzecz jasna będą mogli się podzielić z użytkownikami działek w swoich ROD.

Każdy z uczestników mógł pobrać przydatne dla niego materiały w zakresie poruszanych tematów – zagadnień. Z uwagi na aktualną sytuację medialną wokół Polskiego Związku Działkowców i działających w nich społecznych organów, uczestnicy szkolenia jako element stowarzyszenia ogrodowego czuli się w obowiązku wypracowania stanowiska w zakresie ataków medialnych na PZD dając tym samym wyraz solidarności i jedności całego środowiska.

Edward Galus
Prezes OZŚ PZD w Kielcach
 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.