Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Częstochowie w sprawie jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemi częstochowskiej - 24.03.2017

STANOWISKO
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w sprawie Jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego na ziemi częstochowskiej.

W roku bieżącym przypada jubileusz 120-lecia istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Na naszym terenie ruch ogrodnictwa działkowego jest znany już od 1910 roku, kiedy to we wsi Marianka Rędzińska powstał pierwszy ogród działkowcy im. M. Kopernika. Ogród ten obecnie jest częścią składową ROD „Oaza-Kopernika” w Rędzinach i funkcjonuje na tym samym terenie nieprzerwalnie do dnia dzisiejszego.
Idea ogrodnictwa działkowego szybko zaczęła rozpowszechniać się na naszym terenie. W okresie międzywojennym powstało i funkcjonowało już 6 ogrodów: Wolność, Kościuszki, Chopin, Mickiewicza w Częstochowie oraz 25-lecia we Wrzosowej i Kopernika w Mariance Rędzińskiej. Rola ogrodnictwa działkowego przetrwała w niezmienionej formie do czasów nam współczesnych. To właśnie – wypoczynek na świeżym powietrzu, ruch i kąpiele słoneczne oraz prowadzenie upraw dla własnych potrzeb są motorem rozwoju ogrodnictwa działkowego dla lokalnej społeczności. Wówczas ogrody działały jako samodzielne towarzystwa, które korzystały ze szczególnej pomocy lokalnych samorządów. Już wtedy były zarządzane przez Centralny Związek Ogrodów Działkowych i Osiedli RP. Po wojnie ogrody znalazły się pod zarządem Centralnej Rady Związków Zawodowych. Na fali ruchu solidarnościowego w 1981 roku powstał Polski Związek Działkowców, który stał się spadkobiercą idei ruch działkowego w Polsce. Wtedy nastąpił bujny rozwój ogrodnictwa działkowego również na naszym terenie. Obecnie ogrody działkowe to miejsc wypoczynku dla prawie 10.000 działkowych rodzin w Częstochowie i okolicy. Polski Związek Działkowców jako spadkobierca historii ogrodnictwa działkowego kontynuuje chlubne tradycje ruch i poprzez jego ewolucję pragnie przedstawić społeczeństwu swój dorobek w okresie 120 lat funkcjonowania ruchu w Polsce. Związek uznaje, że rozwój ogrodnictwa jest konieczny ze względu na wielkie zapotrzebowanie na taką formę kontaktu ludzi z przyrodą i aktywnego wypoczynku dla naszych najmłodszych.
Dlatego Prezydium Okręgowego Zarządu apeluje do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych z naszego terenu o godne uczczenie tego jubileuszu w 2017 roku.
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie
Częstochowa 10.03.2017.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio