Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kampania sprawozdawcza w ROD Okręgu Zielonogórskiego PZD - 24.03.2017

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Prezydium OZ w rodzinnych ogrodach działkowych w Okręgu Zielonogórskim przeprowadzono do tej pory 20 walnych zebrań sprawozdawczych. Jak pokazuje dotychczasowa statystyka frekwencja wynosi średnio 20%, podobnie jak w poprzednich latach. Wszystkie zebrania odbyły się w tzw. II terminie, co oznacza, że bez względu na ilość uczestników wszystkie podjęte decyzję są wiążące.

Zarządy ROD profesjonalnie przygotowały się  do walnych zebrań: prezentowane sprawozdania były rzeczowe i zrozumiałe dla działkowców, a uchwały przemyślane.  Ważną częścią sprawozdań jest informacja o stanie zagospodarowania ogrodów i działek oraz zapoznanie działkowców z wynikami powszechnego przeglądu oraz wnioskami komisji.

Propozycje zarządów ROD  dotyczące opłat ogrodowych są wyważone i mają poparcie w starannych wyliczeniach. Z reguły są one przyjmowane bez większych zmian. W większości ogrodów opłata ogrodowa pozostaje w niezmienionej wysokości, podwyżki dotyczą głównie opłat za wywóz nieczystości z ROD oraz spraw związanych z utrzymaniem porządku w ROD.

Również proponowane przez zarządy zadania inwestycyjne znajdują poparcie wśród społeczności działkowej. Świadczy to pełnej świadomości działkowców co do potrzeb inwestowania w nową infrastrukturę i remonty infrastruktury już istniejącej. Na uwagę zasługuje fakt, że coraz więcej rodzinnych ogrodów działkowych stara się pozyskać środki na inwestycje z budżetów celowych poszczególnych gmin. Potrzeby ogrodów działkowych są dostrzegane i pojawiły się już pierwsze w tym roku pozytywne decyzje. Obecny na zebraniu w ROD „XXlecia” burmistrz Czerwieńska oświadczył, iż Rada Miasta wspomoże remont sieci wodociągowej w ROD kwotą 5tys. zł.

W wielu zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz strażnicy miejscy i przedstawiciele policji.

Wszystkie walne zebrania odbywają z udziałem przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD, który udziela aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania Związku oraz pomaga w sprawach formalnych. Na każdym zebraniu działkowcy zapoznawani są z Apelem KR PZD skierowanym do zarządów ROD i działkowców w grudniu 2016 r.

Członkowie PZD poza podejmowaniem zwyczajowych uchwał wypowiadają się często w ważnych dla PZD spraw, jak chociażby w sprawie niedawnych nieprzychylnych dla środowiska działkowców doniesień medialnych.

W dniach 25 i 26 marca br. odbędzie się 20 kolejnych walnych zebrań sprawozdawczych.

Irena Woźny

Inspektor ds. organizacyjnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio