Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie w ROD "Koło Kani" w Toruniu - 24.03.2017

18 marca 2017 roku w Sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ulicy Rudackiej w Toruniu, odbyło się walne zebranie działkowców ROD „Koło Kani”. Z uwagi na brak wymaganego kworum, zebranie rozpoczęło się w drugim terminie przy frekwencji 49% osób uprawnionych do udziału w walnym zebraniu.
Rozpoczęcia obrad dokonała prezes zarządu rod „Koło Kani” – p. Teresa Podlas-Kozłowska, która bardzo serdecznie powitała przybyłych działkowców, po czym przystąpiono do porządku obrad. Po jednogłośnym wyborze Przewodniczącego zebrania – p. Grzegorza Behrendt, został odczytany Regulamin Zebrania, który również został jednogłośnie zatwierdzony. Kolejnym etapem było przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego zarządu rod za 2016 rok. Następnie ocenę pracy zarządu przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej w rod – p. Edward Jankowski.
Dyskusja skupiała się wokół problemów dotyczących braku wody w ogrodzie. Bardzo wysoko została oceniona pomoc Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD, który przyznał dotację w wysokości 46 tysięcy złotych na budowę nowej sieci wodociągowej, kwota ta stanowiła 30% kosztów budowy nowej instalacji. Zarząd rod „Koło Kani” bardzo dobrze wywiązał się z realizacji uchwały walnego zebrania z 2016 roku, w sprawie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowej sieci wodociągowej. Zresztą z pozostałych uchwał i zadań również wywiązał się wzorowo co nie umknęło uwadze zebranych. Walne zebranie zatwierdziło i przyjęło wszystkie uchwały, w tym dotyczące wysokości opłat i planu pracy na rok 2017. Zdecydowaną większością głosów została podjęta decyzja wybudowania plenerowej siłowni na terenie rod, dla działkowców i ich rodzin.
Całości obrad walnego zebrania działkowców rod „Koło Kani” przysłuchiwał się Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski, który niespodziewanie zaszczycił nasze zebranie.


Autor: Halina Inczewska

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio