Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze ROD "Nad Drwęcą" w Lubiczu - 23.03.2017

W bardzo miłej, wręcz rodzinnej atmosferze odbyło się w dniu 18 marca 2017 roku walne zebranie działkowców połączone z uroczystością jubileuszu 35-lecia ROD „Nad Drwęcą” w Lubiczu. Z uwagi na brak własnego pomieszczenia, umożliwiającego przeprowadzenie walnego zebrania na terenie ogrodu, odbyło się ono w Sali konferencyjnej siedziby Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu przy ulicy Lubickiej 12a.

Otwarcia zebrania dokonał prezes zarządu rod, Pan Paweł Majewski od powitania przybyłych działkowców oraz gościa honorowego jakim był Pan Piotr Gadzikowski prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego i zarazem członek Prezydium Krajowej Rady PZD, oraz obsługującą walne zebranie ze strony OZ PZD – p. Lenę Siemiątkowską Inspektor ds. inwestycyjnych Okręgu. Po słowach powitania, p. Paweł Majewski poprosił prezesa OZ PZD o zabranie głosu. Pan Piotr Gadzikowski w swoim wystąpieniu nakreślił obecną sytuację w jakiej znajdują się działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców, kładąc szczególny nacisk na bezceremonialny atak mediów na nasze stowarzyszenie. Wymierzony tylko po to by zdyskredytować PZD w oczach opinii publicznej. Przybliżył też tematykę obchodów roku 2017 pod hasłem jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dorobku PZD w okresie jego ostatnich 35 lat funkcjonowania. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Szczególnym dyplomem, bo nadanym przez Krajową Radę PZD z okazji jubileuszu 35-lecia PZD został uhonorowany Pan Józef Więckowski , który jest działkowcem i zarazem założycielem ROD „Nad Drwęcą” w Lubiczu. Pan Józef Więckowski przytoczył rys historyczny powstawania ogrodu i problemy z jakimi się wówczas borykano. Następnie uhonorowani zostali Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowca następujące osoby – Paweł Majewski, Janina Lipigórska-Raniszewska, Marian Małogocki, Marek Przybyszewski, Konrad Sawicki i Ryszard Kwiatkowski.

Natomiast prezes zarządu rod – p. Paweł Majewski z okazji jubileuszu ogrodu wręczył pamiątkowe statuetki działkowcom z najdłuższym stażem użytkowania działek. Po wręczeniu dyplomów i statuetek był czas na wspólną wymianę wspomnień i anegdot związanych z ogrodem i działkowcami.

Po części dotyczącej jubileuszu 35-lecia ogrodu, prezes zarządu rod przeszedł do otwarcia walnego zebrania. Zgodnie z porządkiem obrad zostały wybrane komisje uchwał i wniosków oraz mandatowa, po czym działkowcy punkt po punkcie realizowali harmonogram zebrania. Przyjęte zostały jednogłośnie uchwały odnośnie opłat jak również zadań remontowych w ogrodzie. 

 opracowanie:

Lena Siemiątkowska

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio