Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia aktywu Okręgu PZD w Lublinie - 23.03.2017

Okręg PZD w Lublinie zakończył szkolenia dla organów Statutowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rejonów Białej Podlaskiej, Chełma, Hrubieszowa, Lublina i Zamościa. 15 marca br. odbyło się ostatnie szkolenie dla Zarządów ROD, Ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz księgowych w Białej Podlaskiej.

Najważniejsze problemy poruszane podczas narad szkoleniowych to m.in.:
-zasady przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w oparciu o wytyczne i druki przyjęte Uchwałą Nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wytycznych i druków do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2017 r.

-kompetencje i zadania Zarządów ROD oraz Ogrodowych Komisji Rewizyjnych w zakresie ich działalności w ogrodach.

-analiza i ocena dokonanych przeglądów w ramach projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 r.” w Okręgu PZD w Lublinie.

-uhonorowanie dyplomami i upominkami przekazanymi przez Krajową Radę PZD, członków komisji biorących udział w ubiegłorocznych przeglądach.

-program powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek tego wymagających w roku 2017.

-regulacja stanu prawnego gruntów na podstawie art. 76 i 75 ustawy o rod z dnia 13 grudnia 2013 r. oraz zagadnienia związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

- harmonogramu szkoleń kandydackich dla nowych działkowców na 2017 r.

- apel do Zarządów ROD o powoływanie ogrodowych instruktorów oraz współpracę w ramach Społecznej Służby Instruktorskiej.

- zasady księgowania oraz sporządzania sprawozdań finansowych do bilansu ROD w oparciu o Zakładowy Plan Kont PZD oraz aktualne uchwały finansowe w ramach określonych funduszy PZD.

- procedura w zakresie realizacji programów inwestycyjno-remontowych i ich finansowania w ROD.

- praktyczne stosowanie przepisów ustawy, statutu PZD i regulaminu ROD.


Podczas narad szkoleniowych zachęcano zarządy ROD do współuczestniczenia w zaplanowanych na ten rok obchodach Jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz popularyzacji uroczystości w środowisku działkowym.
W naradach szkoleniowych wzięli udział: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele władz samorządowych oraz Straży Miejskiej.

Anna Ewa Michowska, OZ Lublin

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio