Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie ROD im. gen. A. Zawadzkiego w Gryfinie - 23.03.2017

W dn. 11.03.2017 r. w sali audiowizualnej Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie odbyło się Walne Zebranie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. gen. A. Zawadzkiego. 

Gośćmi spotkania byli: I wiceprezes Zarządu Oddziału PZD w Szczecinie Józef Romanowski, wiceprezes ZOPZD Czesław Skonecki, wicestarosta Jerzy Miler oraz asp. szt. Piotr Janik z Komendy Powiatowej Policji. Po sprawach regulaminowych Prezes Zarządu Ryszard Potapiński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2016 rok. W swoim wystąpieniu poruszył wszystkie najistotniejsze sprawy ogrodów. Przytaczamy tu obszerne urywki z tego sprawozdania. Finanse Ogrodu są w dobrej kondycji, stać nas na wykonanie postawionych przed nami zadań, nie zabraknie środków na płacenie za spływające faktury, za wykorzystane media i za prace niezbędne do utrzymania infrastruktury ogrodu w zadawalającej kondycji. Mimo że nie zostaną podniesione opłaty ogrodowe wykonamy postawione przed nami zadania.

Ponieważ pobory członków Zarządu budzą wiele emocji i często są wyolbrzymiane, a jeden z działkowców zażądał wręcz abym przedstawił mu je na piśmie, czy oczekiwał chyba PIT-u za 2017 r. więc zostaną one podane. Pobory nasze nie są tajne, nie wstydzimy się tego, że za naszą pracę pobieramy wynagrodzenie. Może informacja o tym ile zarabia Zarząd spowoduje, że chętnych do pracy będzie więcej i przyszłe wybory będą dzięki temu ciekawsze. Wraz z zaproszeniami na Zebranie wielu z Was otrzymało druk określający wysokość zadłużenia. Często są to kwoty niewielkie, bo na szczęście tych, którzy nie płacą w terminie za działkę nie ma zbyt wielu, ale nawet te małe kwoty razem stanowią pokaźną sumę. Parę lat temu Zarząd zaczął ściągać należności przez firmę windykacyjną, nie jestem przekonany, że to jest najlepsze rozwiązanie, choć nie ukrywam, to ja byłem pomysłodawcą tej metody. Może uchwalmy, że niepłacącym, na ich koszt odetnie się dostęp do mediów i na ich koszt media ponownie podłączy, będzie to, szczególnie w wypadku wody, rzeczywiście uciążliwe i kosztowne, bowiem odcięcie i ponowne podłączenie wody może kosztować całkiem sporo. Wysyłanie ponagleń to obecnie chyba najlepsze rozwiązanie, ale trzeba by ustalić jakąś karę za nieterminowe płatności. Obawiam się jednak, że nie jest to rozwiązanie, które mieści się w zapisach regulaminu. Niestety są wśród nas tacy działkowcy, którzy mimo, że nie wnieśli opłat w terminie to płacąc z prawie rocznym opóźnieniem mają pretensje do pracowników biura i w trakcie rozmów używają często słów uznanych powszechnie za nieprzyzwoite. Tego typu zachowania są z wszech miar naganne.

Jak bumerang powraca sprawa śmieci. W poprzednim roku wykonaliśmy poważny remont drogi w rejonie IV i V. Niektórzy negatywnie oceniają efekt prac. Wykonawca zadał mi pytanie dlaczego nie chcę aby ten remont był efektowniej szy, bo można było to zrobić lepiej ale niestety drożej. Poprowadziłem wykonawcę do pojemnika ze śmieciami, wśród których gross stanowiły odpady organiczne i powiedziałem, że ta lepsza droga została wywieziona w kontenerach na śmieci. Wiem, że usłyszę od Was zdania; to nie ja wyrzucam te ogromne góry śmieci, to nie ja wyrzucam odpady organiczne. To działkowicze zapełniają kontenery odpadami, często tak, że śmieciarka nie może podnieść pojemnika 1100 litrowego i choć zdarza się, że jakiś „życzliwy" mieszkaniec naszego miasta podrzuci nam śmieci to niestety my sami produkujemy ogromną górę odpadów, za wywóz których płacimy równie ogromną górę pieniędzy. Nie wiem jak dotrzeć do naszych Koleżanek i Kolegów, jak ich przekonać, że płacą za coś za co nie powinni płacić, bo nie dość, że pozbawiają działkę materii organicznej to jeszcze kupują torfy i nawozy w celu poprawy jakości gleby na działce. Oczywiście nie prowadziłem żadnych poważnych badań naukowych i pewno nie przeprowadzę ich w tym roku, ale uwierzcie mi mam wielką ochotę posegregować śmieci w kontenerach aby określić dokładnie ich skład. Materiały organiczne nadające się do kompostowania to 60% śmieci, plastiki na które jest przecież osobny pojemnik to 15%, gałęzie i grube konary to 5%, a reszta czyli 20% to rzeczywiście śmieci, które powinny wylądować w kontenerze. Wniosek z tego, że tylko 20% opłaty za wywóz śmieci to wydatki sensowne. Rocznie tracimy w ten sposób około 25 do 30 tysięcy złotych. Za te pieniądze w ciągu 10 lat wykonalibyśmy wszystkie główne drogi w ogrodzie w standardzie bardzo przyzwoitym.

Wiele emocji budzi ostatni ustawa o wycince drzew. Nie dotyczy ona oczywiście ogrodu działkowego, jednak problem usuwania starych, zbyt dużych i niepotrzebnych drzew występuje. Informuję, że można wyciąć drzewo, niebędące drzewem owocowym ale trzeba uzyskać na to zezwolenie. Procedura nie jest specjalnie skomplikowana i każdy działkowicz jeśli uważa, że na jego działce są drzewa do wycięcia może zgodę na wycięcie uzyskać. Bez formalności można wycinać drzewa owocowe oraz drzewa nie mające 10 lat. Wciąż zdarzają się sytuacje konfliktowe wśród działkowiczów. Często drobiazgi doprowadzają do rozdmuchania sporów na skalę nieprawdopodobną. Staram się tonować nastroje, ale często jest to wręcz niemożliwe. Często jestem uznawany za stronę sporu, choć uwierzcie mi nigdy nie stawałem i nie będę stawał po żadnej ze stron wiem bowiem, że konflikt to najczęściej wynik drobiazgów, które potrafią zatruć życie. Zastanówcie się kilka razy zanim zaczniecie się kłócić. Poproście kogoś o mediację, są przecież wśród Was ludzie mogący Wam pomóc. Uwierzcie mi, że lepiej czasem ustąpić na krok, bo to może przynieść więcej korzyści w przyszłości.

Na wielu działkach wiosną i latem działkowicze przebywają przez całą dobę. Nie chcę absolutnie tego zakazywać, często poprawi to bezpieczeństwo okolicznych działek. Ale jak zwykle jest łyżka dziegciu w beczce miodu. Brak na większości z tych działek szczelnego szamba, które jest niezbędne. Szczelne szambo oraz rachunki za jego opróżnianie to wymóg podstawowy, inaczej tworzymy poważne zagrożenie epidemiologiczne. Argumenty, że ktoś, kto nie przebywa całodobowo na działce równie szkodzi środowisku nie przemawiają. Całodobowy pobyt często przez całą wiosnę i lato to jednak coś innego. Apeluję do tych wszystkich, którzy szamb nie mają, a ich potrzebują o jak najszybsze uporanie się z problemem. W ubiegłym roku kilku działkowiczów występowało do Zarządu z wnioskami o możliwość powieszenia reklam na ogrodzeniu Ogrodu. Za każdym razem odpowiedź była negatywna, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a nikt nie uwierzy, że powieszenie reklamy może być gratisowe. Nasze ogrodzenie pozostanie wyłącznie siatką bez reklam. W propozycji uchwał są dotyczące remontów zasobów Ogrodu. Najważniejszy i zarazem najkosztowniejszy będzie remont Domu Działkowca. Wygląd tego obiektu kojarzy się z dawnymi słusznie minionymi czasami i najwyższy czas to zmienić. Pozostałe remonty to drobne działania mające na celu utrzymanie Ogrodu w dobrym stanie. Spodziewam się, że w niedalekiej przyszłości przyjdzie nam się zmierzyć z poważnymi problemami, bowiem sieć wodna i energetyczna mocno starzeje się. W ubiegłym roku naprawialiśmy rurociąg uszkodzony przez korzenie, sytuacja może się ponawiać. Całe szczęście gospodarka finansowa ROD daje nam nadzieję, że awarie nie zaskoczą nas finansowo. Gdyby jednak zaczęły być coraz częstsze to trzeba będzie pomyśleć o wymianie sieci wodnej i energetycznej. Zarząd o tym musi bardzo poważnie myśleć.

Niestety ponieśliśmy jedną poważną porażkę. Napotkaliśmy na mur nie do przebicia. Naszą ideą była cyfryzacja Ogrodu. Chciałem doprowadzić do sytuacji, że opłaty będą dokonywane przelewami, okazało się to nierealne, wciąż wielu z Was chce płacić gotówką w kasie. Będę robił wszystko aby przekonać do rozliczeń bezgotówkowych, które są szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. To chyba będzie długa droga zanim dojdziemy do pełnego rozliczenia bezgotówkowego.

Nie uważam, że Zarząd Ogrodu ma monopol na wiedzę o jego działaniu, wiem to z pewnością, że wśród Was są osoby, które mogą przyczynić się do lepszego działania ogrodu. Zapraszam do działania, może jest ktoś kto zrobi stronę internetową ogrodu, może jest ktoś kto poprowadzi kronikę. Zapraszam do działania na rzecz naszego środowiska.

W kolejnych punktach księgowa Halina Podko wińska przedstawiła sprawozdanie finansowe, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Satanowski sprawozdanie tej Komisji. W trakcie prowadzonej dyskusji J. Romanowski poinformował o ogólnych sprawach działkowców oraz o zorganizowaniu we wszystkich Okręgach biur prawnych. W wielu Ogrodach istnieją zagrożenia spowodowane zainteresowaniem deweloperów tymi terenami. Cz. Skonecki zaapelował o spójne myślenie i działanie w interesie Ogrodów. Gryfińskie Ogrody są w miarę bezpieczne ponieważ są umiejscowione w Planach Zagospodarowanie Przestrzennego oraz mają wykonany obrys geodezyjny.

Działkowcy, jak podczas każdego walnego poruszali tematykę śmieci oraz kosztów za wywóz nieczystości stałych. Odniesiono się również do wprowadzonych zakazów palenia ognisk, poprawy bezpiecznego dojazdu do działek oraz bieżących napraw i remontów. W podjętym głosowaniu udzielono Zarządowi absolutorium. Na zakończenie obrad podjęto projekty uchwał w sprawach: Zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2016 rok, Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2016 rok, Wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2017 roku, Planu pracy na 2017 rok, Preliminarza finansowego na 2017 rok, Realizacji zadań remontowych; Remont Domu Działkowca, Naprawa drogi w rejonie VI-V, Regulacja strumienia w rejonie V, Wymiana uszkodzonego ogrodzenia oraz Wymiana tablic informacyjnych.

A. Szczepaniak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio