Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowa Rada PZD wspiera OZ Małopolski w sprawie roszczeń do gruntów ROD - 20.03.2017

W nawiązaniu do Komunikatu Krajowej Rady PZD z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie roszczeń do gruntów wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku zamieszczonego na stronie internetowej Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie informuje, iż znajduje się na 2 miejscu w Polsce pod względem ilości roszczeń. Jak wynika z badania KR PZD w Okręgu Małopolskim roszczeniami „aktywnymi” dotkniętych jest 40 ROD o powierzchni 75,3414 ha i 2009 działek ogrodowych. Skala roszczeń w naszym Okręgu niestety ulega zwiększeniu. Postępowania roszczeniowe wiążą się z koniecznością ponoszenia skutków finansowych nie tylko ze strony Polskiego Związku Działkowców ale i samych działkowców.

Krajowa Rada PZD nie pozostaje obojętna na trudną sytuację Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie. Wspiera nas zarówno merytorycznie jak i finansowo. W 2015 roku otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków związanych z roszczeniem wobec Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Olsza” w Krakowie z Funduszu Obrony ROD. Podobna sytuacja miała miejsce w 2016 roku, kiedy to Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło uchwałę o zwróceniu nam środków pieniężnych wydatkowych na roszczenia wobec ROD „Krakus” i „Cichy Kącik” w Krakowie. Ponadto Prezydium Krajowej Rady PZD pokryło w 2014 roku należność z tytułu roszczeń kierowanych do ROD „Wrzos” i „Kalina” w Krakowie.

Ze strony Krajowej Rady PZD oraz jej biura otrzymujemy również wsparcie merytoryczne w prowadzonych przez nas sprawach. Prezydium Krajowej Rady PZD podejmując uchwały w przedmiocie kierunków działań w niektórych sprawach roszczeniowych wskazuje Okręgowemu Zarządowi Małopolskiemu PZD w Krakowie wytyczne co do dalszego postępowania czy prowadzenia sprawy.

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie wyraża nadzieję na dalszą dobrą współpracę bowiem bez pomocy ze strony Krajowej Rady PZD Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru roszczeń kierowanych wobec ROD z naszego Okręgu.

Okręgowy Zarząd Małopolski
Polskiego Związku Działkowców
w Krakowie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio