Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZ w Szczecinie z Posłem Piotrem Misiło - 20.03.2017

Dnia 15 marca 2017 r., w biurze poselskim. Nowoczesnej, odbyło się wcześniej anonsowane spotkanie delegacji okręgu szczecińskiego PZD z Panem  Posłem Piotrem Misiło.

Przedstawiciele okręgu zorientowali Pana Posła o działalności PZD, o kierunkach polityki społecznej oraz o roli ogrodów działkowych i potencjale ich możliwości na rzecz szerszego społeczeństwa.

Zasygnalizowali również kłopotliwe dla Związku medialne ataki i brak reakcji ze strony nadzoru nad mediami w przypadku koniecznych sprostowań, przedstawionych w reportażach materiałów.

Omówione zostały również zamierzenia  podejmowane przez PZD w roku jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Delegacja, omawiając realizację ustawy o ROD, zasygnalizowała mało zadowalające tempo potwierdzania prawa użytkowania gruntów przez PZD w formie decyzji, zwłaszcza na terenie miasta Szczecina, pomimo złożenia wniosków w stosunku do wszystkich ogrodów, które spełniają warunki ustawowe. W tej dziedzinie okręg szczeciński w stosunku do porównywalnych okręgów pozostaje wyraźnie w tyle. Pan poseł obiecał podjąć stosowną interwencję.

Podobnie zresztą zajął stanowisko w sprawie sygnalizowanej przez delegację szczecińską  w przedmiocie ograniczonych możliwości korzystania z projektów pomocy unijnej, z braku odpowiedniej delegacji w przepisach obowiązujących, gdzie nigdzie stowarzyszenia ogrodowe nie występują jako beneficjent określonych programów.

Zasygnalizowano stosowanie różnych systemów w poszczególnych gminach, w których znajdują się ogrody działkowe, w zakresie opłat za odbieranie odpadów z ogrodów. W tym temacie poseł zaproponował spotkanie z prawnikami PZD,  w celu wypracowania najbardziej realnej formy obciążeń ogrodów przez gminy.

Poseł zaproponował przygotowanie wspólnej konferencji prasowej na tematy, z którymi Okręg boryka się na co dzień.

Sądząc po merytorycznym sposobie podchodzenia do zgłaszanych problemów, mamy nadzieję, że współpraca może być owocna z pożytkiem dla wszystkich działkowców w Okręgu.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio