Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe w Okręgu Mazowieckim - 20.03.2017

W dnach 9-11 marca br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyły się narady szkoleniowe dla prezesów i przewodniczących komisji rewizyjnych z warszawskich i podwarszawskich ROD. W spotkaniu uczestniczyły także osoby wchodzące w skład zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze. Główne zagadnienia poruszane w czasie narad to zasady organizacji i przeprowadzania walnych zebrań w ROD, prawne aspekty procedury wypowiadania umowy dzierżawy działkowej, a także aktualne problemy Związku i Okręgu. W jednym ze spotkań uczestniczył wiceprezes PZD Stanisław Zawadka.

Narady przeprowadzone zostały łącznie w 5 turach (w tym jedna dodatkowa odbyła się w sobotę), tak by wszyscy zainteresowani mogli wziąć w nich udział. Prowadzący spotkania wiceprezeOZM PZD Krzysztof Podlewski poruszył gorące w ostatnim czasie kwestie ataków medialnych na PZD, przytaczając między innymi jeden z ostatnich tematów programu „Ekspres Reporterów” w TVP 2, czy publikacje w Gazecie Wyborczej. Przy tej okazji podkreślił potrzebę wykazywania aktywności przez zarządy ROD, choćby w postaci wystosowywania stanowisk z protestami przeciw zakłamywaniu rzeczywistości przez media.

Wiceprezes OZM PZD poruszył również temat jubileuszu 120-lecia ruchu działkowego na ziemiach polskich, nawiązując przy tym do przeprowadzonych w 2016r. przeglądów ROD i działek, jako podstawy do stałego podnoszenia standardu ogrodów działkowych. Przeglądy z 2016 r. ocenił jako niezmiernie przydatne w planowaniu dalszego rozwoju ogrodów działkowych. Poinformował także, iż na podstawie wniosków z protokołów po przeglądach, każdy ROD otrzyma w najbliższym czasie uchwałę z konkretnymi wytycznymi.
Centralnym punktem spotkania były zagadnienia związane ze zwołaniem, organizacją i przeprowadzeniem walnych zebrań w ROD. O wszystkich szczegółach związanych z tym tematem opowiedzieli zebranym – Małgorzata Rutowicz-Rak – inspektor ds. terenowo prawnych OZM PZD oraz kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj. Zwrócili oni przede wszystkim uwagę na właściwy – zgodny z przepisami i wytycznymi KR PZD – sposób zwołania zebrania, możliwość uczestnictwa w zebraniu tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione, a także na właściwy tryb uchwalania uchwał w czasie zebrań. Zwrócono również uwagę na to, by także komisje rewizyjne w ROD czuwały nad właściwą procedurą przebiegu walnych zebrań.

W czasie dyskusji poświęconej zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem zarządów ROD i zwoływaniem przez nie walnych zebrań podniesiono coraz częstszy problem rezygnacji prezesów lub nawet zarządów ROD przed terminem walnego zebrania. W tej sprawie głos zabrał wiceprezes PZD, członek OZM PZD Stanisław Zawadka, który zwrócił się z apelem do prezesów oraz zarządów ROD, aby podjęte obowiązki i pełnione funkcje traktować z odpowiedzialnością i nie traktować ich jak rozrywkę i dodatkowe hobby. Podkreślił, iż przykładem braku odpowiedzialności za ogród ze strony zarządów ROD jest na przykład rezygnowanie z funkcji przed samym terminem zebrania i takie zjawiska nie mogą mieć miejsca.Istotnym i obszernym punktem narad był także trudny problem wypowiadania umów dzierżawy działkowej i prawa użytkowania działki. Wszystkie zawiłości prawne, zasady i przykłady postępowań (także sądowych) w tych delikatnych, ale częstych w ogrodach sytuacjach, przedstawili radcy prawni OZM PZD – mec. Ilona Korczyńska oraz mec. Łukasz Polak. Przy pomocy prezentacji multimedialnej bardzo szczegółowo przedstawili zagadnienia związane z tematem wypowiadania umów, w tym między innymi główne zasady rozliczania, zwrotu i przydzielania działki w związku z wygaśnięciem prawa do działki. Uczestnicy narady otrzymali także stosowne,opracowane przez radców prawnych OZM PZD materiały dotyczące powyższych kwestii. Omawiane problemy spotkały się z dużym zainteresowaniem i wzbudziły wiele pytań i wątpliwości, co pokazuje, iż instruowanie i informowanie zarządów w zawiłych kwestiach prawnych jest niezbędne.

 OMA

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.