Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Bezpieczne Ogrody” - Policjanci na ogrodach działkowych - 17.03.2017

Policjanci z Komendy Miejskiej w Koszalinie wraz ze studentami szkoły policji w Słupsku prowadzili kontrolę ogrodów działkowych w mieście. Sprawdzali czy na działkach nie przebywają osoby bezdomne lub spożywające alkohol. Radzili też właścicielom jak zabezpieczyć sprzęt i altanki przed kradzieżą – informuje portal www.koszalininfo.pl.  Działki regularnie monitoruje też straż miejska.

Działania koszalińskiej policji prowadzone były w ramach akcji „Bezpieczne Ogrody”, a ich celem jest ograniczenie przestępczości i wandalizmu na terenie ogrodów działkowych w Koszalinie. Policjanci   zachęcali działkowców do „sąsiedzkiej czujności” i odpowiedzialności.

Także Straż Miejska z Koszalina od dawna ściśle współpracuje z prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców (PZD) i zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczą w walnych zebraniach sprawozdawczych w ROD, monitorują przebywanie  w ogrodach osób bezdomnych.

Przygotowano także ulotki, zachęcające do dbałości o środowisko. W jednej z nich prezydent Koszalina przypomina mieszkańcom o zakazie spalania odpadów, gdyż jak pisze „powodują one emisję do powietrza wielu substancji szkodliwych, które następnie zanieczyszczają powietrze w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania”.

Działania informacyjne i szkoleniowe prowadzi także OZ PZD i ROD. „Zmniejszyły one ilość przypadków spalania odpadów na działkach, tworzenia przez działkowców dzikich wysypisk śmieci w pobliżu ogrodów czy przebywania osób bezdomnych na terenie ROD” – podkreślają prezes OZ PZD Marian Sekulski oraz wiceprezes Ryszard Nowak. OZ po raz kolejny przypomina działkowcom o konieczności segregacji śmieci i bezwzględnym obowiązku składowania odpadów zielonych w kompostowniku.

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie zapowiada dalsze działania w zakresie ochrony środowiska we współpracy m.in. ze strażą miejską, policją i urzędem miasta oraz organizacjami pozarządowymi. 

ED

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.