Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 17.03.2017

W dniu 14 marca br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się VI w bieżącej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu.

W katalogu tematów, nad którymi pochylili się członkowie OZ były m. in.: uchwała NSA z dnia 03.10.2016 r. w przedmiocie możliwości stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane do obiektów niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia oraz powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w województwie świętokrzyskim i jego znaczenie w bieżącej działalności ROD i Okręgu oraz planowaniu inwestycji ogrodowych.Zaprezentowano także nowe zasady wycinki drzew i krzewów oraz skalę umieszczania ROD w dokumentacji planistycznej gmin.

Uczestnicy posiedzenia zaznajomieni zostali także z tematyką prawną w postaci stanu regulacji gruntów ROD w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD oraz aktualnym stanem roszczeń do terenów ogrodów w województwie. Szczególny nacisk położony został na prawidłowe stosowanie zapisów ustawowych i przepisów wewnątrzwiązkowych w bieżącej działalności organów ogrodowych. Ma to swoje szczególne znaczenie w obliczu aktualnej sytuacji medialnej jaka wytworzona została wokół stowarzyszenia ogrodowego i jego społecznych działaczy.

Podkreślić w miejscu tym należy, że to właśnie ostatnie reportaże telewizyjne oraz publikacje prasowe zdominowały VI posiedzenie OZ Świętokrzyskiego. Omówiono każdy z dotychczasowych programów z jednoczesnym przedstawieniem prawdziwej strony poruszanych w nich tematów.

Aktualna sytuacja Działkowców, ROD i Związku przełożyła się na obszerną dyskusję, w której członkowie OZ wprost wskazali na wielką szkodliwość wszystkich dotychczasowych materiałów medialnych, które dążą ich zdaniem do skłócenia i finalnie rozbicia środowiska działkowców. Koniecznym jest, zdaniem uczestników posiedzenia, aby temat ataków medialnych na Związek przenieść na zbliżające się walne zebrania i na tyle na ile to możliwe, odkłamać oblicze polskiego ogrodnictwa działkowego jakie zostało w nich przedstawione. Zasiane ziarno kłamstwa bowiem kiełkuje i skutecznie się rozrasta. Ostatnie publikacje telewizyjne to także działania stricte psychologiczne, działające na ludzką świadomość i wykorzystujące coraz powszechniejszą chęć chłonięcia złych, negatywnych informacji w mediach. Próba skutecznej walki z autorami reportaży jest trudna i wymaga wiele wysiłku, w związku z czym skierowane ze strony Związku pozwy z powództwa cywilnego są zdaniem członków OZ absolutnie słuszne i wręcz niezbędne.

Podkreślono także, że organy PZD same się nie obronią i konieczna jest reakcja i stanowiska ze strony walnych zebrań. Sami działkowcy widząc wieloletnią pracę oraz zaangażowanie ze strony zarządu swojego ogrodu, jego prezesa, winni dać temu jasny wyraz.

W katalogu najistotniejszych tematów tego dnia znalazły się także obchody jubileuszu 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, ze szczegółowym omówieniem planowanych działań w tym zakresie na szczeblu krajowym ale i konieczność przeniesienia ich na poziom Okręgu i każdego ROD. Obchody przedmiotowego Jubileuszu, to także doskonała okazja do kolejnego zaprezentowania ROD władzom samorządowym i społeczności lokalnej, co w obliczu pojawiających się publikacji medialnych wydaje się bezcennym. Zbliżająca się tegoroczna kampania walnych zebrań sprawozdawczych nie może pominąć tej jakże ważnej dla całego Związku uroczystości i wraz z aktualną sytuacją medialną stanowić fundamentalne zagadnienia, jakie na każdym z zebrań powinny być poruszone. Do tego też zobowiązani zostali wszyscy ci, którzy w ramach opracowanego planu obsługi zebrań wezmą w nich udział z ramienia OZ.


W bogatym porządku obrad nie mogło zabraknąć stałej, corocznej tematyki w zakresie sprawozdań z działalności OZ za 2016 r. oraz bilansu Okręgu wraz z założeniami finansowymi na rok 2017 i ściśle związanym z tym planem pracy jednostki terenowej PZD.

Całość powyższej tematyki dopełniła ocena całokształtu działalności OZŚ PZD przeprowadzona przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD oprócz przyjęcia uchwał w zakresie szeroko rozumianej polityki finansowej Okręgu za rok 2016 i założeń finansowych na kolejny rok, wypracował stanowisko w sprawie ataków medialnych na PZD, wpisując się tym samym w szereg stanowisk i wystąpień skierowanych w niniejszej sprawie ze strony świętokrzyskiego środowiska działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.


Jan Stańczyk
Dyrektor Biura
Okręgu Świętokrzyskiego P

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.