Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach - 17.03.2017

 

 • Nowy Tydzień w Lublinie” w dn. 13 lutego 2017 roku w artykule: „Kłusownik grasował w ogrodach działkowych” informuje o złapaniu kłusownika na terenie ogrodów działkowych przy al. Unii Lubelskiej w Lublinie. Przetrzymywał on w klatkach kilkanaście ptaków różnych gatunków (gile, czyże, szczygły, makolągwy). Mężczyzna został złapany podczas patrolu...

 

 • Na stronie www.pozatorun.pl  15 lutego br. ukazał się wywiad z burmistrzem Chełmży Jerzym Czerwińskim pt. „Jerzy Czerwiński: musimy być sprawniejsi”, w którym poinformowano o inwestycjach miasta w infrastrukturę; planowane jest  ponad 100 tys. zł na sieć wodociągową. Woda zostanie również pociągnięta do dwóch ogrodów działkowych „Postęp” i „Magnolia”. Więcej o inwestycjach w ROD finansowanych z budżetu miast i gmin na stronie www.pzd.pl.

 

 • Na stronie www.naszeopoczno.pl ukazał się  artykuł pt. „Jak być bezpiecznym działkowcem” informujący  o spotkaniu działkowców z policjantami.  Podczas spotkania policjanci zwrócili uwagę działkowców na odpowiednie zabezpieczenie swojego mienia, zwłaszcza przez osoby starsze.

 

 • „Nowiny zabrzańskie” w artykule „Budżet, który aktywizuje mieszkańców” z 15 lutego informują o projektach, które mają być dofinansowane z budżetu miasta; ma to być m.in. budowa oświetlenia w alejkach, na terenie trzech Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kończycach.

 

 • Portal www.gazetawroclawska.pl 20 lutego zamieszcza artykuł byłego prezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego. Przypomina on, że „miasto niedawno ogłosiło, że - w okresie dwóch, trzech dekad - planuje zlikwidowanie większości ogrodów działkowych”. „Jeśli rzeczywiście te, które są zlokalizowane w pobliżu linii kolejowych, obwodnic czy dróg o dużym natężeniu ruchu nie wytrzymują dziś tego starcia z cywilizacją, to warto pomyśleć o tym, by w ich miejsce powstały zielone tereny rekreacyjne, w części izolujące od wszelkich zanieczyszczeń, ale przede wszystkim otwarte” – pisze. „Obawiam się natomiast, że zamiast tego, dawne tereny ogródków mogą zostać po prostu zabudowane i to mało wartościowymi obiektami. To byłaby prawdziwa klęska. W tej sytuacji wolę bronić samych ogródków, kiepska zieleń, ale zieleń, a nie beton” – stwierdził były prezydent Wrocławia.

 

 • Portal www.szczecin.onet.pl  21 lutego br.  informuje w tytule, że „rząd przyjął projekt ustawy ws. budowy toru wodnego Szczecin-Świnoujście”. Chodzi o szybkie przygotowanie i sprawną realizację budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Inwestycja ma być zrealizowana do 2022 r. Zaproponowano rozwiązania, które umożliwią zajęcie pod inwestycję gruntów, na których znajdują się ROD. Nowa procedura ma umożliwić prostsze i szybsze pozyskiwanie terenów ogrodowych z możliwością polubownego rozwiązywania sporów na tym tle. Za zajęcie gruntów przewidziane są wypłaty odszkodowań działkowcom i stowarzyszeniu ogrodowemu PZD. Sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań będzie zgodny z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

 

 • „Nowiny wodzisławskie” 21 lutego br.  informują, że miasto zamierza od przyszłego roku odbierać śmieci również z terenów niezamieszkałych, czyli od właścicieli ogrodów działkowych i terenów rekreacyjnych.  Byłoby to możliwe od początku 2018 roku.

 

 • Serwis www.xlomza.pl  informuje 21 lutego br., że „działkowcy z subregionu łomżyńskiego szkolili się w grodzie nad Narwią”. Tematem było przygotowanie do walnych zebrań sprawozdawczych,  kwestie wzrostu opłat za wywóz śmieci oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizowane inwestycje. „Inwestycje mogą być prowadzone m.in. przez samych działkowców, ale także dotacje z Okręgowego Zarządu Podlaskiego i Krajowej Rady PZD. Inną formą jest wsparcie organów administracji państwowej i samorządowej” – poinformował  Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD Andrzej Bojko. „W bieżącym roku w wielu budżetach miast zostały uwzględnione potrzeby ROD. Białystok przeznaczył na ten cel kwotę 200.000 złotych, Suwałki – blisko 100.000 złotych. Mniejsze kwoty ujęto w budżetach Bielska Podlaskiego czy Siemiatycz- zauważa Andrzej Bojko.

 

 • Strona www.walbrzyszek.com w artykule „Działki rodzinne czekają na chętnych”  z 23 lutego br. prezentuje ofertę ROD „Podzamcze” z Wałbrzycha. „W dyspozycji Zarządu są atrakcyjne działki” – zaznaczono.

  

 • „Kurier Szczeciński” 23 lutego br. w artykule „Nie róbcie ognisk w ogrodach”  przypomina, by działkowcy nie palili śmieci na działkach. Zwraca uwagę, że zwyczaj rozniecania ognisk na terenie ROD był do niedawna wręcz powszechny i na dodatek akceptowalny. Jednak od kilku lat robić tego nie wolno, a nieprzestrzeganie tego zakazu może wiązać się z koniecznością uiszczenia mandatu. W czasie spalania mokrych liści i gałęzi drzew uwalniane są niebezpieczne dla zdrowia związki; poza tym bliskość dróg  i zabudowań może oznaczać pożar, a kłęby dymu – mogą stanowić ograniczenie widoczności dla kierowców.

 

 • Serwis www.bilgoraj.pl pisząc 23 lutego br. o planowanych inwestycjach w Biłgoraju informuje o modernizacji i remoncie hydroforni i sieci wodociągowej na ROD przy ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju. Inwestycja szacowana jest na 100 tys. zł.

 

 • Serwis www.infoostrow.pl  24 lutego br.  wspomina o możliwości dofinansowania ścieżek rowerowych oraz ogrodów działkowych w Ostrowie Wielkopolskim. Szczegóły na stronie miasta. 

 

 • „Gazeta Kołobrzeska” 24 lutego br. informuje, że „Podczele chce działek”. „Mieszkańcy Podczela (dzielnicy Kołobrzegu) starają się o utworzenie na ich osiedlu ogrodów działkowych. Zebrali już około 200 podpisów. Urząd Miasta podaje, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na tym terenie może powstać jedynie ogólnodostępny park.

 

 • „Gazeta Pomorska” w artykule: „Gość w dom, pszczoła do ogrodu” 27 lutego wskazuje na rolę pszczół we właściwym funkcjonowaniu ogrodów działkowych. Niektóre z owadów zapylających pomagają m.in. w likwidacji szkodników, Dlatego jeżeli nie jest możliwe tworzenie pasiek (nie mogą być uciążliwe dla sąsiadów) zaleca się tworzenie tzw. hoteli dla pszczół (są to konstrukcje, które mają dać schronienie).

 

 • Serwis www.bialystok.pl. w artykule „Porozumienie z działkowcami” z 28 lutego informuje o zmianach zasad naliczania opłat za odpady komunalne z ROD.  W wyniku ustaleń z przedstawicielami białostockich ogrodów opłaty za odpady powstające na terenie ROD,  będą naliczane przez siedem miesięcy, a nie jak dotychczas przez dziewięć. Zmniejszyła się tez ilość odpadów, jaką działkowcy mogą gromadzić w ogrodach.

 

 • Strona www.suwalki24.pl 2 marca br.  informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu   miasta Suwałki na rok 2017 na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Suwałkach. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2017 r. Do rozdysponowania jest 100 tysięcy złotych.

 

 • „Czas Świecia” w tekście z 3 marca br. „Zrobią ścieżkę do ROD Przylesie, ale nie w tym roku” informuje o budowie ścieżki pieszo-rowerowej do Rodzinnych Ogródków Działowych Przylesie w Sulnówku. W tym roku zostanie wykonany projekt dokumentacji technicznej dla budowy dwukilometrowego odcinka drogo. Radni i działkowcy o budowę ścieżki zabiegali od kilku lat.

 

 

 • „Kurier Lubelski” 3 marca br. w artykule „Działkowcy się uparli i obronili ogrody” podaje, że tereny przy Unii Lubelskiej, gdzie znajdują rodzinne ogrody działkowe nie zmienią swojego charakteru. Są tam cztery rodzinne ogrody działkowe: „Podzamcze”, „Młynarz”, „Robotnik”, „Nasza Zdobycz”. Ten ostatni funkcjonuje od 1932 roku. Łącznie chodziło  o 34,3 ha terenów. Urzędnicy lubelskiego Ratusza zaproponowali, aby w nowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten określić jako „zieleń miejską”. Nie zgodzili się na to działkowcy i przygotowali obywatelski projekt uchwały w tej sprawie, by zachować ogrody na tym terenie. Projekt uchwały poparli wszyscy radni.

 

 • Strona www.powiatczestochowski.pl w tekście „Działkowcy na start. Gminny konkurs dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowca” z 6 marca br. przypomina o możliwości składania wniosków o dotację na poprawę infrastruktury ogrodów działkowych w Blachowni. Gminna dotacja może wynosić do 80 proc. inwestycji. Termin składania wniosków na inwestycje zaplanowane na przyszły rok mija 30 września br.

 

 • Strona www.gliwice24.pl  w artykule „Setki śniętych ryb. Miasto nie chce pomóc w kłopocie” 6 marca informuje o znacznej ilości martwych ryb w stawiku, na terenie ogrodów działkowych Radość przy Góry Chełmskiej. Zaznacza, że stanowi to źródło zagrożeń biologicznych, gdyż tereny te często odwiedzane są przez mieszkańców, i znajdują się zaledwie kilkaset metrów od bloków mieszkalnych. Akwen znajduje się na otwartym terenie miejskim, dzierżawionym przez działkowców. 
   
 • „Nowości” informują o planach inwestycyjnych w Chełmży. Artykuł z 6 marca „Wieża ciśnień atrakcją turystyczną? Stadion miejski z nowym zapleczem a plaża z nowym” dotyczy budżetu miasta. W programie – kilka inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie miasta. Jest wśród nich np. budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego „Postęp" przy ulicy Frelichowskiego

 

 • Strona www.nowadeba.pl 9 marca br. informuje o możliwości ubiegania się przez działkowców z Nowej Dęby o dofinansowanie projektów inwestycyjnych na ogrodach działkowych. Można wnioskować o wsparcie finansowe na budowę czy remont budynków, ogrodzeń, wodociągów, bram, itp.) oraz innych inwestycji, poprawiających estetykę i funkcjonalność  ogródków. Kwota dofinansowania to 20 tys. zł.

 

 • Na stronie www.xlomza.pl 9 marca br. ukazał się artykuł „Wenecja północy zamiast ogrodu”. Rosnący w ostatnich dniach poziom wód w Narwi odczuli łomżyńscy działkowcy. Rozlana na całej szerokości doliny rzeka podtopiła między innymi ROD "Grobla". Wysoki stan wody utrzymujący się na poziomie 4,2 m spędza sen z powiek wielu łomżyńskim działkowcom. Podtopieniu lub zalaniu uległo 75 proc. ogrodu, przeszło 300 działek. W wielu miejscach woda osiąga poziom nawet 1 metra.

 

 • „Głos Szczeciński” w artykule z 9 marca br. informuje o rozbudowie dworca tramwajowego – tzw. pętli „Pomorzany”. Realizację inwestycji przewidziano w latach 2020 - 2021 roku. Jak zaznaczono, pętla będzie rozbudowana kosztem sąsiednich ROD.

 

 • Strona www.slupsk.pl 10 marca br. przypomina o obowiązku przeprowadzenia wiosennej deratyzacji. Powinna ona objąć także teren ogrodów działkowych. Należy ją przeprowadzić od połowy marca do połowy kwietnia; może to zrobić  specjalistyczny zakłady deratyzacyjny lub działkowiec we własnym zakresie.

 

 • Serwis www.twoja-czestochowa.pl podaje, że 13 marca br. odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Rodzinnych Ogrodów Działkowych z częstochowskim samorządem. Jego tematem było  coroczne sprawozdanie. Na spotkaniu poinformowano o możliwości ubiegania się stowarzyszeń ogrodowych o dofinansowanie z budżetu gminy dla ROD. W tym roku na ten cel ma zostać przeznaczonych 75.000 zł. ROD jako jednostki stowarzyszenia PZD mogą również występować dla ogrodów o środki unijne lub środki z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Niektóre z programów wymagają współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie przy większych inwestycjach. Gmina może być partnerem przy realizacji takich projektów.

 

 • Portal www.tustolica.pl 14 marca br. informuje o planach przedłużenia warszawskiej ulicy im. Piastów Śląskich w kierunku Fortu Bema. Jedynym w miarę porządnym połączeniem tej okolicy z główną ulicą Bemowa i centrum handlowym jest wąska uliczka Osmańczyka. Stąd plany 600-metrowego przedłużenia Piastów Śląskich do Obrońców Tobruku., a także kolejnych 450 metrów na wschód do Waldorffa. Budowa jest spóźniona, gdyż nie dokonano podziału działek pod drogę. Teraz będzie to robione na podstawie specustawy drogowej. Podział działek zostanie dokonany na podstawie dokumentacji projektowej, na mocy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

 

 • „Kurier Gdyński” 14 marca br. podaje, że „Setka działkowców musi pilnie opuścić działki”. Dzierżawcy ogrodów działkowych z Witomina dostali wypowiedzenia i muszą opuścić działki przy ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców do końca kwietnia. Ogrody mają powierzchnię około ponad 2 ha, swoje działki uprawia tam około 100 osób. W przyszłości. ma tu powstać zbiornik i teren rekreacyjny; prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

 

 • Serwis www.krasnik24.pl  16 marca br.  informuje, że mimo protestu kraśnickich działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego  "Marzenie", władze miasta nie odstąpiły od planowanej budowy ronda przy zbiegu ulic Granicznej i Urzędowskiej. Budowa ta oznaczałoby konieczność likwidacji wielu działek i podział  ROD "Marzenie" na dwie części. Działkowcy nie zgadzają się na to rozwiązanie, apelują do władz o zmianę lokalizacji.

 

 

Oprac. ED

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.