Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka z samorządem ROD w Częstochowie - 17.03.2017

W  dniu  13  marca  2017  roku  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miasta  Częstochowy  odbyło  się  spotkanie  samorządów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  z  Prezydentem  Krzysztofem  Matyjaszczykiem.  W  spotkaniu  uczestniczyło  66  członków  ROD  oraz Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Dyrektor  Zarządu  Dróg  i  Transportu  w  Częstochowie,   Prezes  SW  „Warta”  oraz  radny T.  Kot.  Spotkaniu  przewodniczyli  Prezesa  Okręgu  Andrzej  Wosik  oraz  radny  Dariusz  Kapinos.

 

Prezydent  Częstochowy  Krzysztof  Matyjaszczyk   podziękował  Prezesowi  Okręgu  Andrzejowi  Wosikowi  oraz  samorządowi  rodzinnych  ogrodów  działkowych  naszego  miasta  za aktywne  włączenie  się  w  organizację  Dni  Samorządu  Terytorialnego  w  miesiącu  maju  2016  roku  oraz  Dni  Częstochowy  w sierpniu  2016  roku.  Uznaje,  że  zapoczątkowana  w  tym  względzie  współpraca  winna  zaowocować  trwałym  uczestnictwem  naszego  stowarzyszenia  w takiego  rodzaju  uroczystościach  miejskich. 

Podczas   spotkania   Sekretarz  Okręgu  przedstawił  najważniejsze  sprawy  jakie  nurtują  nasze  ogrody,  na  które  składają  się  między  innymi  sprawy  regulacji  stanów  prawnych  gruntów  ROD,  możliwości  budowy  dojazdu  do  terenów  rodzinnych  ogrodów  działkowych,  realizacja  przyjętego  przez  Radę  Miasta  programu  pomocy  dla  ROD  oraz  pozyskiwania   dodatkowych  środków  na  remonty  infrastruktury  ogrodowej, odpadów  komunalnych  i  zielonych  z  terenów  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Przedstawiono  również   informację  o  przygotowaniach  do  obchodów   120-lecia  ogrodnictwa   działkowego  na  ziemiach  polskich  połączonego  z  obchodami  Okręgowych   Dni  Działkowca  2017.

Prezydent  Częstochowy  w  swoim  wystąpieniu  bardzo  dobrze  ocenił  dotychczasową  współpracę  miedzy  stowarzyszeniem  ogrodowym  PZD,  a  urzędem.  Jego  zdaniem  jest  to  duża  zasługa  Prezesa  okręgu  Andrzeja  Wosika.  W  dalszej  części  wystąpienia  omówił  realizację  regulacji  stanów  prawnych  ROD  w  mieście,  gdzie  udało  się  uregulować  stan  prawny  dla  53  ha  gruntów  ROD.  Zapewnił,  że   pozostałe   tereny  ogrodów  zostaną  najprawdopodobniej  jeszcze  w  tym  roku  uregulowane  po  otrzymaniu stosownych  decyzji  Wojewody  Śląskiego.   Poinformował,  że  w  przyjętym  przez  Radę  Miasta w  2016  roku programie  pomocy  rodzinnym  ogrodom  działkowym  wynikającym  z  art.  17  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  z  2013  roku   przyznano  pierwsze  dotacje.  W  roku  2016 dla  jednego  ogrodu  10.000,  zł.  W  roku  2017  przyznano  dotacje  na  wnioski    dla  4  ROD na  kwotę  75.000,00  zł.  Jeżeli  będą  jeszcze  wnioski  z ROD  po  okresie  kampanii   sprawozdawczej   to  będziemy  je  rozpatrywać. Na  rok  2018  planujemy  zasilić  program  kwotą  100.000,00  zł.  Prezydent  podkreślił  bardzo  dobra dotychczasową   współpracę  z  członkami  Prezydium  OZ   jak  również  wieloma  Prezesami  ROD.

 

Wystąpienie  Prezydenta  Częstochowy  Krzysztofa  Matyjaszczyka

W  swoim  wystąpieniu  Prezydent  zaproponował  zorganizowanie  osobnego  spotkania  w  temacie  odpadów  komunalnych  z  terenów  ROD.  Poinformował  o  zakupie  przez  firmę  profesjonalnej  rozdrabniarki  na  potrzeby  miasta,  z  której  będą  mogły  skorzystać  również  ogrody.

Prezydent  Częstochowy  kończąc  swoje  wystąpienie  podkreślił,  że  liczy  na aktywne  włączenie  się  naszego  stowarzyszenia  w  realizację  ogólno miejskich  akcji  organizowanych  przez  Urząd  w  roku  bieżącym  i  latach  następnych.

Podczas  dyskusji  członkowie  władz  ogrodowych  podnosili  tematy  dotyczące  poszczególnych  ROD,  a ważne  dla  działkowców  i  dotyczyły:  budowy  nowych  dróg  w  Częstochowie  przy  ROD  „Elanex”,  „Mickiewicza”  i  „Malwa”.  Dyrektor  Zarządu  Dróg  i  Transportu w  Częstochowie   potwierdził,  że  opracowane   plany  na  budowy  dróg  nie ingerują  w  rodzinne  ogrody  działkowe. Na  dzień  dzisiejszy  brak  jest  rozstrzygnięć  w  stosunku  do  przebiegu  drogi  przy  ROD  „Malwa”,  ale  jego   zdaniem  winno  się  wszytko  rozstrzygnąć  do  końca tego roku. Ponadto  członkowie  ROD  przedstawili  argumenty  przemawiające  za  koniecznością  poprawy  dojazdu  do  ogrodu  Koniczynka,  Pod  brzózką  oraz ogrodów  zlokalizowanych  przy  ul.  Kusocińskiego.  Poruszono  również sprawy  ewentualnych  opłat dla  ROD  za śmieci  i za  wodę. Uczestnicy  spotkania  potwierdzili   bardzo  dobrą  współpracę   Prezesa  okręgu  Andrzeja   Wosika  z   Prezydentem  Krzysztofem  Matyjaszczykiem.   

 

 

W  podsumowaniu  narady  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  odniósł  się  do  wszystkich  poruszanych  kwestii  podczas  narady  i  podkreślił,  że  jedynie  wspólne  działania  wszystkich  działkowców  oraz  organów  PZD  na  naszym  terenie  mogą  doprowadzić  do  jeszcze  lepszego  rozwoju  naszych  ogrodów  działkowych  dzięki  przychylności  lokalnych  władz  Częstochowy  z  Prezydentem  K.  Matyjaszczykiem  na  czele. W  naszych  działaniach  będziemy  dążyć  do  rozwoju  dotychczasowych  dobrych  programów  działania  wspólnych  z  Urzędem  Miasta.  Będziemy  chcieli  uczestniczyć  i  reprezentować  działkowców  na  spotkaniach  Dni  Samorządu Terytorialnego oraz  Dniach  Częstochowy.  Wypracowane  wzorce  współpracy  z  Urzędem  Miasta  udało  się  przenieść  do  pozostałych  gmin  gdzie funkcjonują  rodzinne  ogrody  działkowe.  Na  szczególną  uwagę  zasługuje  współpraca  w  Lublińcu  i  Blachowni  gdzie  Rada Miasta   przyjęła  podobny  jak  w Częstochowie  program  pomocowy  dla  4  ogrodów.  Na  zakończenie  narady  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  podkreślił,  że mimo  wielu  przeciwności  jakie  występują  w  stosunku  do  rodzinnych  ogrodów  działkowych  i  Związku,  medialnych  ataków, dzięki  społecznemu  zaangażowaniu  setek  osób, działalność  stowarzyszenia  PZD  będzie  dobrze  służyła  rozwojowi  ogrodnictwa  działkowego  w  roku  jubileuszu  120 lat  tradycji  i  historii  naszego stowarzyszenia.    

Opracował:                                                                                                                                         Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.