Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu - 14.03.2017

W dniu 7 marca 2017 roku odbyło się VIII plenarne posiedzenie OZ, w którym z ramienia Krajowej Rady PZD uczestniczyła Skarbnik Związku Pani Barbara Korolczuk.
W posiedzeniu udział wzięło 33 członków Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu na 35 członków OZ ( co stanowi 94,3%) oraz Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracownicy Biura OZ PZD w Kaliszu.
Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu Pan Jerzy Wdowczyk.
Głównymi tematami posiedzenia było:
• Aktualna sytuacja ROD i Związku, w tym ataki medialne na Polski Związek Działkowców w TVP
• Zatwierdzenie sprawozdania finansowego OZ za 2016 rok oraz preliminarza finansowego OZ na 2017 rok
• Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego OZ za 2016 rok oraz Planu pracy Okręgowego Zarządu na 2017 rok
• Kampania sprawozdawcza w ROD w 2017 roku, obsługa walnych zebrań
• Narady szkoleniowe dla aktywu w 9 Rejonach na terenie Okręgu PZD
• Realizacja art. 76 ustawy o ROD w sprawie regulacji prawnej gruntów oraz roszczenia do gruntów ROD na terenie Okręgu w Kaliszu
• Jubileusz 120 lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich
• Realizacja zaleceń dla ROD wynikających z „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”
• Wręczenie dyplomów i upominków członkom komisji dokonujących przeglądów zagospodarowania w ramach „Powszechnego przeglądu ROD”
Plenarne posiedzenie dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, preliminarza finansowego na 2017 rok, sprawozdania merytorycznego za 2016 rok oraz planu pracy Okręgu PZD w Kaliszu na 2017 rok podejmując w tych sprawach stosowne uchwały nr: 1/VIII/2017, 2/VIII/2017, 3/VIII/2017 i 4/VIII/2017
Ponadto zebranie Okręgowego Zarządu podjęło Stanowisko w sprawie nieprzychylnych i obrażających działkowców programów telewizyjnych emitowanych w ostatnim czasie w TVP na temat ogrodnictwa działkowego z cyklu „Expres Reporterów”, które zostało skierowane do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego.
W dyskusji głos zabrało 10 osób. Zabierający głos poruszali w swoich wypowiedziach krytyczne stanowisko w stosunku do programów emitowanych w TVP, a także ustosunkowywali się do sprawozdań finansowych, preliminarza finansowego i planu pracy OZ na 2017 rok. W swoich wypowiedziach poruszali także sprawy przyznawania odznaczeń związkowych, regulacji prawnej gruntów ROD, konkursów krajowych i okręgowych oraz uroczystości jubileuszowych w ROD
Prowadzący posiedzenie Prezes OZ w swoim wystąpieniu szeroko omówił przeprowadzone dotychczas narady szkoleniowe w poszczególnych rejonach, zakończenie narad w dniach 14 i 16 marca 2017 roku ( w Kaliszu i w Koninie).
Uczestnicząca w posiedzeniu Skarbnik PZD Pani Barbara Korolczuk w swojej wyczerpującej wypowiedzi poruszała sprawy związane ze sprawozdaniami finansowymi OZ oraz gospodarką finansową prowadzoną przez Krajową Radę, a także omówiła przygotowywany program komputerowy dla ROD.
Pani Barbara Korolczuk w swojej wypowiedzi szeroko omówiła Jubileusz 120 – lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz ustosunkowała się do przedstawionej na posiedzeniu Uchwały Krajowej Rady w sprawie Programu obchodów Jubileuszu.
Zebranie było dobrze przygotowane merytorycznie, dyskusja właściwa , zebranie przebiegało w miłej atmosferze.


Dyrektor Biura
OZ PZD w Kaliszu
Jerzy Wdowczyk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.