Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Członków Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego - 10.03.2017

W dniu 07.03.2017r w biurze Okręgowego Zarządu odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes OZ Marian Pasiński, Sekretarz Jerzy Komarnicki, Skarbnik Stanisław Reska.
Poruszono szereg tematów dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Prezes OZ zapoznał Pana Marszałka z aktualną sytuacją w Polskim Związku Działkowców, a zwłaszcza z atakami medialnymi na struktury Związku i ustawę o rod. Poinformował o realizacji zadań w roku ubiegłym i przedstawił najważniejsze tematy, którymi w bieżącym roku będzie zajmował się Związek. Podkreślił, że najważniejszym tematem będą obchody w Kraju, Okręgu i Ogrodach jubileuszu 120lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Poinformował, iż bardzo istotną sprawą, mimo braku środków finansowych na funduszu rozwoju OZ jest wspieranie zadań inwestycyjno remontowych w ogrodach działkowych, wynikających z powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek
Członkowie prezydium zaapelowali do Pana Marszałka o wsparcie realizacji tych zadań, zwłaszcza w pozyskiwaniu środków finansowych. Dotychczasowa dobra współpraca z samorządami lokalnymi, prezydentami i burmistrzami nie przekłada się w zasilenie ogrodów działkowych w środki na inwestycje. Również starania o pozyskanie środków z WFOŚ nie przyniosły żadnego efektu, a programy unijne nie uwzględniają wsparcia dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zasygnalizował problem odszkodowania dla działkowców z rejonu Nowej Soli, których działki są przeznaczone do likwidacji pod budowę wałów przeciwpowodziowych.
Do wszystkich podnoszonych spraw Pan Marszałek odniósł się ze zrozumieniem, deklarując pomoc w pozyskiwaniu środków na inwestycje oraz w organizacji jubileuszu, a także zadeklarował, iż zwróci się do włodarzy miast o wszechstronne wspieranie ogrodów działkowych.
Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.