Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD z Okręgu Świętokrzyskiego PZD - 09.03.2017

W dniach 7-8 marca br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów ROD. Z uwagi na bardzo ważną tematykę szkolenia zadecydowano o podziale go na dwa dni - taka forma organizacji pozwala bowiem na swobodniejszą i bardziej szczegółową dyskusję oraz płynniejszą wymianę doświadczeń. Mniejsza grupa daje również gwarancję, że każdy z Prezesów otrzyma odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości. Szkolenie poprowadzili Prezes OZŚ PZD w Kielcach Edward Galus oraz Dyrektor Biura Okręgu Jan Stańczyk.

Tematem przewodnim narady była oczywiście zbliżająca się wielkimi krokami kampania walnych zebrań w ROD. Dyrektor Biura szczegółowo wyjaśnił zasady prawidłowego przygotowania zebrań, ich przeprowadzenia oraz podejmowania wymaganych Statutem PZD dokumentów. Prawidłowe przeprowadzenie zebrań jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście powtarzających się medialnych ataków na działkowców i Związek. Również i ta kwestia została szeroko przedyskutowana podczas narady. Zebrani wspólnie doszukiwali się przyczyn oraz możliwych reakcji na programy typu "Magazyn Ekspresu Reporterów" czy "Uwaga po uwadze" oczerniających dobre imię PZD, wypracowali również w tej sprawie oficjalne stanowisko.
Zdaniem uczestników cykliczne już niemal materiały telewizyjne i prasowe nie są dziełem przypadku. Jest to kolejna próba oczernienia stowarzyszenia ogrodowego PZD i tysięcy społecznych działaczy w oczach nie tylko samych użytkowników działek ale i ogółu społeczeństwa.
Znów próbuje się podważyć sens dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce, a w zamyśle doprowadzić do uwolnienia zajmowanych przez ROD terenów.
Ściśle związana jest z tym kwestia prawidłowego stosowania przepisów wewnątrzwiązkowych i powszechnie obowiązujących przez organa ogrodowe. Z uwagi na obecną sytuację medialną, nie można zdaniem prezesów ROD stwarzać pożywki dla ewentualnych, kolejnych reportaży.

Zebranym Prezesom wyjaśniono zasady ubiegania się przez Ogrody o dotacje ze środków Okręgu Świętokrzyskiego, kładąc szczególny nacisk na podjęcie odrębnej uchwały z wnioskiem w tej sprawie przez walne zebranie ROD. Jest to bowiem nowy wymóg, który dotychczas nie miał zastosowania. Przedstawiono również nowe zasady wycinki drzew i krzewów, omawiając nowelizację przepisów Ustawy o ochronie przyrody.

Podczas narady nie mogło oczywiście zabraknąć tematu regulacji stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD, w której wyniku wiele ze świętokrzyskich ROD uzyskało już prawo użytkowania do zajmowanych przez siebie terenów. W kontekście pewności i zagwarantowania słusznie nabytych praw działkowców cieszyć musi także znaczny spadek spraw roszczeniowych do gruntów ROD, który również został podczas narady szczegółowo przedyskutowany.

W trakcie dwóch szkoleniowych dni poruszono również zagadnienia takie jak wyroki i uchwały sądów związane z ogrodnictwem działkowym, ROD w dokumentach planistycznych gmin, zasady nadawania odznak związkowych dla zasłużonych działaczy PZD. Prezes OZŚ poruszył także kwestię znaczenia Społecznej Służby Instruktorskiej dla rozwoju ROD i poinformował o zbliżającym się szkoleniu aktywu w tym zakresie.
Zwieńczeniem był temat tegorocznych obchodów 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w naszym kraju i planowanych uroczystości na szczeblu krajowym i wojewódzkim.


Anna Ślusarczyk
Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.