Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZM PZD w Krakowie zakończył narady szkoleniowe dla prezesów i księgowych ROD - 08.03.2017

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie zakończył cykl narad szkoleniowych dla prezesów i księgowych ROD, które zostały przeprowadzone zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Łącznie odbyło się 9 narad. W naradach udział wzięło 199 prezesów zarządów ROD i 158 księgowych.

Podczas narad szczegółowo omówiono procedurę przygotowania, zwołania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych. Zwrócono uwagę także na prawidłowe przygotowanie dokumentacji, a następnie przekazanie jej kopii do biura OZM PZD. Wyjaśniono wszelkie problemy, jakie pojawiają się podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Osobny blok tematyczny poświęcony był zadaniom inwestycyjno-remontowym. Omówiono szczegółowo procedurę finansowania i realizacji inwestycji wraz z podaniem przykładów najczęściej pojawiających się nieprawidłowości.

Podczas narad szczegółowo przedstawiono sprawy finansowe. W tym bloku tematycznym omówiono zasady sporządzania sprawozdań finasowo-księgowych i preliminarzy, zasady ustalania opłat ogrodowych, poruszono też kwestie ewidencjonowania składki członkowskiej i środków z partycypacji. Wyjaśniono także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników w ROD, a także wypłaty świadczeń pieniężnych.

Dyskusje podczas narad poświęcone były szczegółom związanym z naliczaniem opłat ogrodowych, zwłaszcza opłacie energetycznej, opłacie za wywóz śmieci, kryteriom udzielania dotacji na zadania inwestycyjno-remontowe przez jednostki nadrzędne, a także zasadom wypłacania świadczeń pieniężnych w ROD. Często pojawiały się także pytania w sprawie przepisów w zakresie wycinki drzew. Uczestnicy narad dziękowali Krajowej Radzie PZD za coroczne opracowanie dokumentów, które pomogą zarządom ROD na sprawne przeprowadzenie walnych zebrań.

Opracował: Krzysztof Fall, p.o. dyrektor biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.