Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada dla Prezesów ROD z terenu działania Delegatury Rejonowej w Radomiu - 08.03.2017

W dniu 1 marca br. w Osiedlowym Klubie „Kwadrat” w Radomiu odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów ROD z terenu działania delegatury Rejonowej w Radomiu. W naradzie uczestniczyło 53 osoby. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Delegatury, członek Prezydium OM PZD Pan Jan Szczepanowski. Okręg Mazowiecki reprezentował Pan Mariusz Gaj kierownik Biura, który zreferował temat dot. zadań i obowiązków Zarządów ROD w przygotowaniu i przeprowadzeniu walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach. W naradzie brał udział także radca prawny OM Pan Łukasz Polak, który przedstawił zebranym temat dotyczący wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, oraz sprawy roszczeniowe osób fizycznych w stosunku do ogrodów położonych w Radomiu.

W dyskusji poruszono tematy związane z w/w zagadnieniami. Uczestnicy otrzymali przygotowane przez radcę prawnego konspekty dotyczące wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Na zakończenie Przewodniczący Delegatury podziękował zebranym za uwagę i przedstawicielom OM za zreferowanie w/w tematów.

 Anna Jarosińska

kierownik biura Delegatury Rejonowej

OZM PZD w Radomiu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.