Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dokarmianie zwierzyny leśnej zimą w Okręgu Sudeckim - 08.03.2017

Akcja dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimy trwa od początku stycznia 2017 roku. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie wraz z Zarządem Koła Łowieckiego „Knieja” Lubawka od wielu lat dba o „stołówkę” dla zwierząt leśnych (jeleniowatych i ptactwa ), która znajduje się na „Ścieżce dydaktyczno – przyrodniczej.

Do akcji przyłączyli się mieszkańcy Mieroszowa, w tym dzieci i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Z okazji Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej odbyło się spotkanie działkowców, myśliwych i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie na wspomnianej ścieżce dydaktycznej, w celu uzupełnienia paśnika i karmników smakołykami dla zwierząt.

Zorganizowano również tematyczną pogadankę dla dzieci i wystawę prac uczniów w plenerze (prace plastyczne na sztalugach i techniczne – pomysłowe karmniki dla ptaków z surowców wtórnych). Spotkanie uświetnił krótki występ artystyczny w wykonaniu dzieci. Najbardziej podobała się wszystkim wesoła piosenka „Biały walczyk”, w rytm której dorośli radośnie przytupywali.

Na koniec spotkania były wspólne podziękowania i okrzyki uczniów deklarujące pomoc zwierzętom w okresie zimy. Entuzjazm i radość dzieci to dla organizatorów spotkania satysfakcja i pobudka do dalszego działania. Prezes ROD „Przyszłość” Adam Kołpak i sekretarz Stanisława Kędzia serdecznie dziękują dzieciom, wychowawcom prezesowi Koła Łowieckiego „Knieja” Lubawka Henrykowi Kubieńcowi, myśliwym oraz działkowcom i mieszkańcom Mieroszowa za opiekę nad zwierzętami dziko żyjącymi w okresie zimy.

Do następnego spotkania!

Zarząd ROD „Przyszłość”
w Mieroszowie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.