Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Miasto Grudziądz jednak poprze działkowców - 08.03.2017

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Miasta Grudziądza w sprawie gruntów należących obecnie do p. Piotra Kulerskiego, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz, „Zacisze” i „Mikołaja Kopernika”. Było ono kontynuacją rozmów sprzed tygodnia, w których nie mógł uczestniczyć Prezydent Miasta Robert Malinowski, a jego stanowisko okazało się kluczowe w przyjęciu dalszej strategii działania, gdyż w ubiegłym tygodniu pracownicy urzędu miasta nie byli przekonani do konieczności udziału władz miasta w procesie wytoczonym przez PZD o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Ze strony miasta Grudziądza obecny był również Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – p. Wojciech Witkowski, a ze strony Polskiego Związku Działkowców: radca prawny – Mec. Bartłomiej Piech, Prezes OZ PZD – Piotr Gadzikowski, Prezes ROD „Kolejarz” w Grudziądzu – Waldemar Serej oraz wicedyrektor biura OZ PZD – Anna Bołądź.

Na poprzednim spotkaniu przedstawiciele PZD zawnioskowali aby miasto – jako prawowity właściciel – przyłączyło się do procesu wytoczonego przez PZD i poparło stanowisko Związku, naprawiając w ten sposób błędy sprzed lat, w wyniku których przedmiotowe grunty przeszły na własność p. Kulerskiego. Prawo jasno stanowi, że zamiast nieruchomości, były właściciel miał i ma prawo do rekompensaty finansowej od Skarbu Państwa za wywłaszczone w latach 50-tych grunty, które odzyskał dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku. Witold Kulerski, czyli dziadek obecnego właściciela - zamiast nieruchomości, powinien otrzymać odszkodowanie równe wartości tych gruntów. Natomiast w 1993 r. ówczesny wiceprezydent Grudziądza złożył w sądzie wniosek o wykreślenie miasta z ksiąg wieczystych (jako właściciela) i wpisanie w to miejsce Witolda Kulerskiego, nie zważając na to, iż w międzyczasie na tym terenie powstały i funkcjonowały wówczas od ponad 40-tu lat trzy ogrody działkowe.

 Podczas spotkania Prezydent zadeklarował, że miasto będzie uczestniczyło w toczącym się procesie o zwrot gruntów jako interwenient poboczny lub jeśli to będzie konieczne – jako strona. Jest to punkt zwrotny, gdyż Prezydent pokazał, iż zamierza pochylić się nad losem ponad 200 rodzin działkowców i walczyć o ich prawa, biorąc na siebie niejako konsekwencje błędu swoich poprzedników. Dzięki dzisiejszej postawie Prezydenta być może uda się nie dopuścić do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w naturze – co wiązałoby się z likwidacją trzech ogrodów działkowych, a jedynie zadośćuczynić p. Kulerskiemu za wywłaszczone grunty w formie ekwiwalentu pieniężnego ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Zmiana stanowiska Urzędu Miasta Grudziądza i Pana Prezydenta jest wynikiem zdeterminowanego nastawienia ze strony Polskiego Związku Działkowców w obronie ogrodów i działkowców.

Anna Bołądź

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.