Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List działkowca z ROD "Sadremo" w Koronowie do Senator Lidii Staroń - 07.03.2017

Pani
Lidia Staroń
Senator RP

W nawiązaniu do wypowiedzi Pani w dniu 14 lutego br. w audycji Magazynu Ekspresu Reporterów dot. reportażu „Działkowa wojna”, powinna Pani zapoznać się z argumentami dwóch stron, a nie tylko działkowców pozbawionych prawa użytkowania działki.
Jako niezależny Senator Rzeczypospolitej Polski winna Pani dawać rękojmię obiektywnego przekazu informacji.

Podstawową zasadą przedstawicieli Narodu winno być propagowanie przestrzegania prawa przez wszystkich obywateli, które jest stanowione przez Sejm i Senat.

A w tym programie Pani jako Senator RP pochwala łamanie prawa przez działkowców, którzy zostali pozbawieni prawa użytkowania działki. Jestem oburzony Pani postępowaniem i proszę o wyjaśnienie.

 

Z poważaniem
Roman Skrzeszewski
ROD "Sadremo" Koronowie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.