Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebrania- narada szkoleniowa w Płocku - 07.03.2017

04 marca br. w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów ROD z terenu działania Delegatury Rejonowej w Płocku. Głównym tematem było omówienie zasad i obowiązków walnych zebrań sprawozdawczych oraz szczegółowe przypomnienie przepisów dotyczących wypowiadania umowy dzierżawy działkowej. Spotkanie otworzył Przewodniczący Delegatury w Płocku p. Marcin Werner, który powitał gości, a wśród nich: p. Stanisława Zawadkę – wiceprezesa Polskiego Związku Działkowców, p. Krzysztofa Podlewskiego – wiceprezesa OZM PZD oraz p. Paulinę Krawczak – inspektor ds. terenowo – prawnych.
 
W pierwszej kolejności głos zabrał wiceprezes OZM PZD p. K. Podlewski, który przypomniał zebranym zasady przygotowywania dokumentów na walne zebrania oraz omówił jego przebieg. W podsumowaniu tej części
spotkania wytworzyła się krótka dyskusja, w której Przewodniczący M. Werner przywołał występujące minimalne błędy w przygotowaniach i w samym przebiegu zebrań. Zwrócił on też szczególną uwagę na prawidłowy sposób
podejmowania uchwał przez zebranych.
 
Natomiast kierownik Biura Delegatury, p. Marta Werner podkreśliła istotną rolę dotyczącą przygotowania dokumentów szczególnie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz uchwał, które później mają ogromne znaczenie np. przy rozpatrywaniu dotacji z OZ na realizację inwestycji w ROD. Ta dyskusja rozwiała wszelkie wątpliwości Prezesów ROD oraz dała właściwy obraz przygotowania i przebiegu walnych
zebrań sprawozdawczych.
 W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców p. Stanisław Zawadka, który w swoim słowie podkreślił jak ważną rolę spełniają Walne Zebrania w ROD, szczególnie w okresie kolejnych ataków na Polski Związek Działkowców. Ataki te skierowane są przeciwko PZD po to, aby rozbić jedność działkowców, osłabić pozycję PZD i ukazać jak to się źle dzieje. Zwrócił uwagę na ataki medialne, które od pewnego czasu prowadzą nagonkę w wiadomym celu. Zachęcił Prezesów, aby jeszcze mocniej niż zwykle angażować się w obronę dobrego imienia ruchu ogrodowego, a tym samym w obronę dobrego imienia Polskiego Związku Działkowców i nas samych.
 
W dalszym wystąpieniu p. St. Zawadka zwrócił uwagę na możliwość powstania w tej części Mazowsza ośrodka finansowo – księgowego, który poprowadziłby księgowość działkową w oparciu o doświadczenie i najnowszą wykładnię prawa księgowego obowiązującego przy prowadzeniu ROD. Zdaniem Prezesów ta innowacja jest do rozpatrzenia i godna poświęcenia większej uwagi.
 
Na zakończenie Wiceprezes zwrócił uwagę na szczególny rok, który właśnie przeżywamy. To 120 – lecie ogrodnictwa działkowego. Podkreślił, że jest to czas integracji środowiska działkowego, który służyć powinien promocji ruchu działkowego w całym kraju, a szczególnie w środowisku lokalnym. W tym roku dołożyć należy wszelkich starań, aby w sposób uroczysty podkreślić i uczcić ten jubileusz.
 
W kolejnej części narady p. Paulina Krawczak, inspektor ds. terenowo – prawnych, bardzo dokładnie, merytorycznie i profesjonalnie omówiła przepisy i przykłady wypowiadania umowy dzierżawy działkowej. Ta wiedza z pewnością
pozwoli Prezesom szerzej spojrzeć na temat. W sprawach różnych Przewodniczący Delegatury przypomniał Prezesem, że z wszystkimi wątpliwościami każdy może zgłaszać się do biura delegatury.
Zachęcił, aby przed walnymi sprawdzać poprawność dokumentów, co wykluczy minimalne błędy, które mogą się przecież pojawić…, to ludzkie.
Podziękował gościom za ich obecność, za udział w naradzie, za merytoryczne przeprowadzone szkolenie, zaś Prezesom życzył owocnych obrad i realizacji zamierzonych działań inwestycyjnych w tym jubileuszowym roku.
 
 
MW

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio